sk

Podmienky pre vydanie Osvedčenia ŠÚKL

Inšpektori ŠÚKL sú oprávnení vykonávať inšpekčnú činnosť v transfúziologických zariadeniach v súlade s § 129, ods. 2, písm. r) zákona č. 362/2011 Z.z.. Pred vykonaním inšpekcie je transfúziologické zariadenie povinné vyplniť priložený Dotazník k inšpekcii správnej praxe prípravy transfúznych liekov. Po úspešnom ukončení inšpekcie bude transfúziologickému zariadeniu vydané Osvedčenie o dodržiavaní zásad správnej praxe prípravy transfúznych liekov. 

Prílohy:

 Dotazník k inšpekcii správnej praxe prípravy transfúznych liekov - odberné centrum

 Dotazník k inšpekcii správnej praxe prípravy transfúznych liekov - plný rozsah

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png