sk

Falzifikát lieku CellCept zachytený v Nemecku

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje o podozrivých baleniach lieku CellCept zachytených v Nemecku.

Na nemeckom trhu boli identifikované podozrivé balenia lieku CellCept 500mg x 50tbl / 150tbl vo viacerých šaržiach. Šarža E0513B01 bola určená pre nórsky trh v balení 50 tbl a nórskej jazykovej verzii. Zachytené balenia danej šarže sú vo veľkosti 150 tbl a v jazykovej verzii pre trhy Rakúska, Holandska a Nemecka. Taktiež atrament použitý na podozrivom balení mal iný farebný odtieň (fialový) ako je na originálnom lieku (čierny). Rovnakými podozrivými znakmi disponuje aj šarža E0497B01, ktorá bola pôvodne určená pre francúzsky trh. V súčasnosti sa prešetruje aj podozrivé balenie so šaržou E0545B01.

Nakoľko súbežný dovoz lieku CellCept do Slovenskej republiky nie je povolený a podľa informácií od slovenských veľkodistribučných spoločností dotknuté šarže neboli na Slovensko dovezené, nebezpečenstvo výskytu podozrivých balení lieku je veľmi nízke.

V prípade podozrenia na výskyt  falšovaných balení, bezodkladne kontaktujte ŠÚKL na: counterfeits@sukl.sk alebo na telefónnom čísle: 02/50 701 276.

AKTUALIZÁCIA, 13.marec 2018

Európska lieková agentúra (EMA) informovala ŠÚKL o výsledku vyšetrovania falzifikátu lieku CellCept 500mg x 50 tbl/ 150 tbl. Zachytené balenia šarže E0545B01 sú falšované. Znaky falšovania predmetných balení sú nasledovné: 

- atrament použitý na podozrivom balení mal iný farebný odtieň (fialový) ako je na originálnom lieku (čierny)

- balenia sú v trojjazyčnej jazykovej verzii (DE, NL, AT) 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png