sk

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii – Očné optiky

Doklady, ktoré je potrebné predložiť na ŠÚKL k vykonaniu vstupnej inšpekcie v očnej optike v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vydania Posudku

  1. Žiadosť o vykonanie vstupnej inšpekcie – 1x
  2. Dispozičné riešenie očnej optiky s legendou v m2 a pomenovaním miestností – 3x

Nasledovné povinné prílohy k žiadosti:  1x

  1. Splnomocnenie osoby žiadateľa, ak sa vstupnej inšpekcie nezúčastní konateľ
  2. Čestné vyhlásenie o nevykonávaní aplikácie kontaktných šošoviek
  3. Súpis prístrojového vybavenia očnej optiky vrátane typu prístroja a výrobného čísla v zmysle vyhlášky MZ SR  č. 523/2011 Z. z.
  4. Súpis prístrojového vybavenia vrátane typu prístroja a výrobného čísla v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 523/2011 Z. z. - ak očná optika vykonáva aj aplikáciu kontaktných šošoviek
  5. Zmluva o nájme nebytových priestorov, resp. list vlastníctva s uvedením celkovej plochy priestorov

Všetky potrebné dokumenty je nutné zasielať elektronicky prostredníctvom UPVS.

Oddelenie kontroly distribúcie liekov a lekárenstva 

Kontakt:                                                            

Bratislava   02/50701138, 02/50701229, 02/50701266;        

Referát Topoľčany   038/5322079;                     

Referát Zvolen      045/5325320;                      

Referát Žilina         041/7234856;                   

Referát Košice         055/6222862;                     

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png