sk

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii – Očné optiky

Doklady, ktoré je potrebné predložiť na ŠÚKL k vykonaniu vstupnej inšpekcie v očnej optike v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vydania Posudku

  1. Žiadosť o vykonanie vstupnej inšpekcie – 1x
  2. Dispozičné riešenie očnej optiky s legendou v m2 a pomenovaním miestností – 3x

Nasledovné povinné prílohy k žiadosti:  1x

  1. Splnomocnenie osoby žiadateľa, ak sa vstupnej inšpekcie nezúčastní konateľ
  2. Čestné vyhlásenie o nevykonávaní aplikácie kontaktných šošoviek
  3. Súpis prístrojového vybavenia očnej optiky vrátane typu prístroja a výrobného čísla v zmysle vyhlášky MZ SR  č. 523/2011 Z. z.
  4. Súpis prístrojového vybavenia vrátane typu prístroja a výrobného čísla v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 523/2011 Z. z. - ak očná optika vykonáva aj aplikáciu kontaktných šošoviek
  5. Zmluva o nájme nebytových priestorov, resp. list vlastníctva s uvedením celkovej plochy priestorov
  6. Doklad o vzdelaní fyzickej osoby, ktorá bude vykonávať výdaj zdravotníckej pomôcky v očnej optike (úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore očný optik alebo vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný optometrista, pracovnú zmluv a pracovnú náplň tejto osoby.

Všetky potrebné dokumenty je nutné zasielať elektronicky prostredníctvom UPVS.

Oddelenie distribúcie a lekárenstva

Kontakt:

Bratislava  02/50701132

 

Pracovisko Topoľčany:

 Mgr. Dana Mokošová

0903 530 792

E-mail: dana.mokosova@sukl.sk

 

Ing. Monika Tomanová

0910 369 305

E-mail: monika.tomanova@sukl.sk

 

Pracovisko Zvolen:

Ing. Bronislava Majerová

0910 375 142

E-mail: bronislava.majerova@sukl.sk

 

PharmDr. Bc. Ľubica Kalamárová

0910 386 571

E-mail: lubica.kalamarova@sukl.sk

 

Mgr. Eva Mária Pramuková

0910 374 489

E-mail: eva.pramukova@sukl.sk

PharmDr. Katarína Deáková

E-mail: katarina.deakova@sukl.sk

 

Pracovisko Žilina:

 RNDr. Terézia Kočišková

0911 984 293

E-mail: terezia.kociskova@sukl.sk

 

RNDr. Veronika Gardoňová, PhD.

0903 530 546

E-mail: veronika.gardonova@sukl.sk

 

Mgr. Tatiana Brázdilová

0910 371 397

E-mail: tatiana.brazdilova@sukl.sk

 

PharmDr. Eva Valicová

0910 371 776

E-mail: eva.valicova@sukl.sk

PharmDr. Denisa Kadáková

0911 444 786

E-mail: denisa.kadakova@sukl.sk

 

 

Pracovisko Košice:

Mgr. Beáta Hlavatá

0903 530 346

E-mail: beata.hlavata@sukl.sk

 

PharmDr. Zita Sitková

0910 368 608

E-mail: zita.sitkova@sukl.sk

 

Mgr. Andrea Mihalenková

0910 583 682

E-mail: andrea.mihalenkova@sukl.sk

 

PharmDr. Janka Partilová

0910 367 783

E-mail: janka.partilova@sukl.sk

Mgr. Marcela Mihoková

0910 366 940

E-mail: marcela.mihokova@sukl.sk

    

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png