sk

Stanovisko nezhody so správnou veľkodistribučnou praxou - D-Pharm Slovakia

Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydal na základe vykonanej inšpekcie v zmysle § 126 ods. 6 zákona č. 362/2011 Z. z. v z. n. p. Stanovisko nezhody so správnou veľkodistribučnou praxou pre spoločnosť D-Pharm Slovakia, s. r. o., Malé námestie 2873/18, 901 01 Malacky.   

Štátny ústav pre kontrolu liečiv zároveň poslal na MZ SR ako orgánu príslušnému na začatie správneho konania návrh na začatie správneho konania vo veci zrušenia povolenia na veľkodistribúciu liekov pre spoločnosť D-Pharm Slovakia, s. r. o.

 Stanovisko nezhody so správnou veľkodistribučnou praxou - D-Pharm Slovakia 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png