sk

Výkon inšpekcií počas pandémie COVID-19

17.04.2020

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) vykonáva inšpekcie a kontroly v týchto zariadeniach:

  • farmaceutickí výrobcovia
  • veľkodistribútori liekov a účinných látok
  • transfuziologické zariadenia
  • zariadenia poskytujúce lekárenskú starostlivosť
  • očné optiky
  • iné zdravotnícke a nezdravotnícke zariadenia

V rámci svojej pracovnej činností inšpektori vykonávajú nasledovné typy inšpekcií:

  • vstupná inšpekcia
  • priebežná inšpekcia
  • následná inšpekcia
  • cielená inšpekcia

Počas pandémie COVID-19 bol ŠÚKL nútený inšpekčnú činnosť v bežnom režime pozastaviť a prispôsobiť plán mimoriadnej situácii, čo vyvolalo mnoho otázok zo strany dotknutých subjektov  ohľadom výkonu inšpekčnej činnosti ako aj ďalšej certifikácie.

ŠÚKL chce všetky dotknuté subjekty uistiť, že zabezpečí inšpekcie a kontroly tak, aby zariadeniam nevznikli prevádzkové problémy.

Počas trvania pandémie budú preto inšpekcie prebiehať tak, že ŠÚKL individuálne vyhodnotí mieru rizika vykonania kontroly tak pre subjekt, ako aj inšpektora a na základe toho rozhodne, či inšpekcia alebo kontrola prebehne osobne, dištančne, alebo sa platnosť certifikácie do ukončenia mimoriadnej situácie administratívne predĺži.

Dotknuté subjekty týmto vyzývame, aby požiadali o individuálne posúdenie žiadosti o vykonanie inšpekcie prostredníctvom emailovej adresy: inspekcie@sukl.sk

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png