sk

Overovanie bezpečnostných prvkov liekov po 9.2.2021

12.1.2021

Od 9.2.2019 majú všetky strany liekového reťazca povinnosť overovať pravosť liekov prostredníctvom takzvaných bezpečnostných prvkov. Túto povinnosť ukladá vo všetkých členských štátoch Európskej únie Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/161 s cieľom zamedziť prenikaniu falšovaných liekov do legálneho reťazca.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv dáva do pozornosti, že prechodné obdobie sa definitívne skončí 8.2.2021 a od 9.2.2021 sa bude delegované nariadenie uplatňovať v plnom rozsahu.

Slovenská organizácia pre overovanie liekov naďalej aktívne rieši vzniknuté incidenty. Štátny ústav pre kontrolu liečiv dáva do pozornosti zverejnené Usmernenie Slovenskej organizácie pre overovanie liekov a Slovenskej lekárnickej komory k overovaniu bezpečnostných prvkov platné po 09.02.2021. 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png