sk

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje o falšovanom balení lieku Alimta zachytenom v Nemecku

V nemeckej veľkodistribučnej spoločnosti bolo identifikované falšované balenie lieku Alimta, plc ifo 1x500 mg (liek.inj.skl.), šarža C586047F s exspiráciou 03/2019 v pôvodnej česko-slovenskej jazykovej verzii. Vonkajší obal (škatuľka) a vnútorný obal (liekovka) boli upravené prelepkou s údajmi v nemeckom jazyku. Predmetná šarža C586047F s exspiráciou 03/2019 je originálnou šaržou vyrobenou autorizovaným výrobcom a bola distribuovaná aj na trhu v SR.

Vyzývame držiteľov príslušných povolení  o kontrolu a zvýšenú opatrnosť pri príjme a výdaji tohto lieku. Vzhľadom na skutočnosti, že držitelia povolenia na veľkodistribúciu liekov sú povinní overovať si svojich dodávateľov liekov, vykonávať senzorickú kontrolu liekov a súbežný dovoz predmetného lieku nie je povolený nepredpokladáme, že by sa v oficiálnom liekovom reťazci mohli podozrivé balenia lieku Alimta, plc ifo 1x500 mg vyskytnúť.

V prípade podozrenia na výskyt falšovaného balenia, bezodkladne kontaktujte ŠÚKL na: counterfeits@sukl.sk alebo na telefónnom čísle: 02/50 701 276.

 

Zverejnené: 19. 12. 2018

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png