sk

Doklady potrebné k vykonaniu vstupnej inšpekcie za účelom Posudku ŠÚKL

Vzor žiadosti o vstupnú inšpekciu je rovnaký pre všetky subjekty, a ostatné dokumenty (nevyhnutné prílohy k žiadosti) sa menia v závislosti od typu subjektu uvedeného nižšie.

Vzor žiadosti o vstupnú inšpekciu 

15/06/2018

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii – Ambulancie, zdravotnícke zariadenia, záchranné služby a iné právnické osoby zriadené podľa osobitného predpisu

15/06/2018

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii – Výdajne zdravotníckych pomôcok - fyzické alebo právnické osoby

15/06/2018

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii – Očné optiky

15/06/2018

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii – Nemocničné lekárne

15/06/2018

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii – Lekárne - právnické osoby

15/06/2018

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii – Lekárne - fyzické osoby

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png