sk

Doklady potrebné k vykonaniu vstupnej inšpekcie za účelom Posudku ŠÚKL

Vzor žiadosti o vstupnú inšpekciu je rovnaký pre všetky subjekty, a ostatné dokumenty (nevyhnutné prílohy k žiadosti) sa menia v závislosti od typu subjektu uvedeného nižšie.

Vstupná inšpekcia bude vykonaná až po riadnom doložení všetkých povinných príloh k žiadosti o vstupnú inšpekciu.

Inšpektori ŠÚKL vykonajú do 30 dní od podania kompletnej žiadosti vstupnú inšpekciu.

Do 30 dní po vykonaní inšpekcie inšpektori vydajú výstupné dokumenty za predpokladu, že boli odstránené všetky nedostatky zistené počas inšpekcie a bola uhradená faktúra.

V prípade otázok týkajúcich sa faktúr, prosím, kontaktujte  oddelenie rozpočtu a financovania, e-mail: faktury@sukl.sk.

Vzor žiadosti o vstupnú inšpekciu 

21/02/2022

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii - preprava liekov s obsahom OPL

15/06/2018

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii – Ambulancie, zdravotnícke zariadenia, záchranné služby a iné právnické osoby zriadené podľa osobitného predpisu

15/06/2018

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii – Výdajne zdravotníckych pomôcok - fyzické alebo právnické osoby

15/06/2018

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii – Očné optiky

15/06/2018

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii – Nemocničné lekárne

15/06/2018

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii – Lekárne - právnické osoby

15/06/2018

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii – Lekárne - fyzické osoby

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png