sk

MP 105 Zneškodňovanie liekov nespotrebovaných fyzickými osobami

17/04/2024

MP-105 Zneškodňovanie liekov nespotrebovaných fyzickými osobami

17/04/2024

Príloha č. 1. ku MP 105-2024 / Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom

17/04/2024

Príloha č. 2. ku MP 105-2024 / Identifikačný list nebezpečného odpadu (kat č. 200131)

17/04/2024

Príloha č. 3. ku MP 105-2024 / Prevádzkový poriadok lekárne pre miesto vyhradené na zhromažďovanie nebezpečného odpadu (kat. č. 200131 cytotoxické a cytostatické látky)

17/04/2024

Príloha č. 4 ku MP 105-2024 / Zaobchádzanie s nespotrebovanými liekmi

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png