sk

Databáza klinického skúšania liekov v Európskej únii

Databáza klinického skúšania, nazývaná EudraCT, obsahuje všetky intervenčné klinické skúšania liekov, ktoré boli schválené kompetentnými orgánmi a etickými komisiami v štátoch Európskej únie (EÚ) a Európskej Ekonomickej Oblasti (EEA). Obsahuje tiež klinické skúšania vykonávané mimo EÚ/EEA v rámci pediatrického plánu výskumu (PIP). Zahrňuje jednotlivé štúdie od 1.5.2004.

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/

V časti databázy dostupnej pre verejnosť, tzv. registri je možné získať základné informácie o klinických skúšaniach fázy II až IV, včítane dátumu ukončenia, zrušenia alebo predčasného ukončenia, dizajnu, cieľov atď.

Vyhľadávať je možné na základe kódu klinického skúšania, ochorenia, zadávateľa, členského štátu, pohlavia, vekovej skupiny, fázy klinického skúšania a obdobia schválenia. Podrobnejšie informácie sa ukážu, ak sa vo výbere vyznačí členský štát, napr. SK.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png