sk

Archív edukačných materiálov

Liek Edukačný materiál
Aripiprazol Stada PDF Aripiprazol Stada: Informačná príručka pre pacienta/ opatrovateľa
PDF Aripiprazol Stada: Príručka s často kladenými otázkami pre zdravotníckych pracovníkov
 
Atominex PDF Atominex: Príručka pre lekárov
 
Bortezomib Medac PDF Bortezomib Medac: Rekonštitúcia, dávkovanie a podávanie 
PDF Bortezomib Medac: Graf pre indukčné režimy pred transplantáciou
PDF Bortezomib Medac: Rekonštitúcia bortezomibu 3,5 mg v injekčnej liekovke
PDF Bortezomib Medac: Spôsob podávania 
Bortezomib Stada PDF Bortezomib Stada: dôležité bezpečnostné informácie pre zdravotníckych pracovníkov o riedení, dávkovaní a podávaní lieku
PDF Bortezomib Stada: dôležité bezpečnostné informácie pre lekárnikov
PDF Bortezomib Stada: dôležité bezpečnostné informácie pre zdravotníckych pracovníkov o liečbe mnohopočetného myelómu
PDF Bortezomib Stada: dôležité bezpečnostné informácie súvisiace s rizikom nesprávneho podávania
PDF Bortezomib Stada: pravítko
Enbrel PDF Enbrel: Bezpečnostná karta pre pacienta
PDF Enbrel: Podrobný návod na použitie 
PDF Enbrel: Návod pre pacienta a lekára
Forxiga PDF Forxiga: Karta pacienta
PDF Forxiga: Príručka pre pacienta
PDF Forxiga: Príručka pre zdravotníckych pracovníkov
Kyselina zoledrónová Medac PDF Kyselina zoledrónová Medac: Karta pre pacienta
PDF Kyselina zoledrónová Medac: Príručka pre pacienta 
 
Opdivo PDF Opdivo: Návod pre predpisujúceho lekára
 
Osagrand PDF Osagrand: Informačná karta pre pacientku
 
Remsima PDF Remsima: Karta infúzií
 
Stayveer PDF Stayveer: Informácie pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Stayveer: Informačná príručka pre pacienta 
 
Stelara PDF Stelara: Brožúra lekár
PDF Stelara: Pacient brožúra
 
Volibris PDF Volibris: Informácia pre zdravotníckych pracovníkov
PDF Volibris: Informácia pre pacienta
PDF Volibris: Informácia pre partnera pacientky
 
Velcade PDF Velcade: Poster
PDF Velcade: Príručka pre lekára
 
Zegomib PDF Zegomib: Diagram režimov indukčnej liečby pri transplantácii
PDF Zegomib: Plagát s informáciami o rekonštitúcii
PDF Zegomib: Pravítko pre výpočet dávky
PDF Zegomib: Príručka s informáciami o rekonštitúcii, dávkovaní a podaní
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png