sk

Aktualizácia národnej databázy intervenčných klinických skúšaní

8.10.2020

Štátny ústav pre kontrolu liečiv zverejňuje na svojej webovej stránke Národnú databázu intervenčných klinických skúšaní, ktoré boli schválené v Slovenskej republike od 1.11.2011. Pre ľahšiu dostupnosť databázy a uľahčenie vyhľadávania bola databáza aktualizovaná a pridaná na hlavnú stránku – k databáze Lieky a Zdravotnícke pomôcky (viď obrázok nižšie).

Databáza je určená pre odbornú aj laickú verejnosť. Každé klinické skúšanie je označené svojím špecifickým číslom - EudraCT. Nový filter klinických skúšaní uverejnený na stránke ŠÚKL umožňuje vyhľadávanie podľa nasledovných kritérií:

  1. Liečivo
  2. EudraCT číslo
  3. Ochorenie
  4. Pracovisko
  5. Skúšajúci
  6. Mesto
  7. Ukončené a neukončené skúšania

Databáza slúži na informovanie o klinických skúšaniach. Do klinických skúšaní sa pacienti hlásia prostredníctvom svojho ošetrujúceho lekára.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png