sk

Oznámenie o zverejnení Informačného bulletinu k dôležitým udalostiam v súvislosti s CTIS

Štátny ústav pre kontrolu liečiv oznamuje, že na webovej stránke Európskej liekovej agentúry bol v priebehu mesiaca október 2021 zverejnený informačný bulletin k dôležitým udalostiam v súvislosti s CTIS (CTIS = „Clinical Trials Information System“ - Informačný systém pre klinické skúšania). Keďže termín 31. januára 2022, kedy sa spúšťa CTIS systém sa rýchlo blíži, tak prostredníctvom aj tohto informačného bulletinu sú budúci užívatelia systému vyzývaní k tomu, aby využili všetky dostupné školenia a podporné zdroje, ktoré pomôžu v ich príprave na prácou so systémom CTIS. Kľúčovým zdrojom pre sponzorov na podporu pripravenosti na CTIS je „CTIS Sponsor Handbook“ a mnohé relevantné podujatia pre sponzorov, ktoré sú taktiež uvedené v tomto informačnom bulletine.

Viac informácii a odkazov nájdete priamo v informačnom bulletine tu.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png