sk

Spustenie Európskeho informačného systému pre klinické skúšania (Clinical Trials Information System - CTIS) od 31. januára 2022

31. 1. 2022

Štátny ústav pre kontrolu liečiv oznamuje, že v pondelok 31. januára 2022 o 9:00 hod bol spustený Európsky informačný systém pre klinické skúšania (Clinical Trials Information System - CTIS). Tento dátum je súčasne dátumom nadobudnutia účinnosti nariadenia č. 536/2014 zo 16. apríla 2014 o klinickom skúšaní humánnych liekov, ktoré harmonizuje postupy predkladania, hodnotenia a dohľadu v oblasti klinických skúšaní v Európskej únii (EÚ) a Európskom hospodárskom priestore (EEA) prostredníctvom portálu CTIS.

 

Portál CTIS bude jediným vstupným bodom na predkladanie informácií o klinických skúšaniach v EÚ a EEA.

 

Prístup k portálu CTIS je dostupný cez webovú stránku https://euclinicaltrials.eu/home.

 

Pre používateľov je dostupná príručka User Access Management, kde sú dostupné základné informácie k používaniu portálu CTIS.

 

Ďalšie informácie a školenia o funkciách portálu CTIS nájdete na odkaze: CTIS online modular training programme.

O výhodách systému CTIS si môžete prečítať v príspevku riaditľky Európskej liekovej agentúry Emer Cooke na sieti LinkedIN. 

Informačné video Európskej liekovej agentúry

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png