sk

Klinické skúšania na Slovensku po 31. januári 2022 - zhrnutie informačného dňa

27. 1. 2022

Dňa 25. 1. 2022 sa uskutočnil informačný deň s názvom "Klinické skúšania na Slovensku po 31. januári 2022". Informačný deň organizovali Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľ Etickej komisie pre klinické skúšania a Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Prinášame zhrnutie všetkých prezentovaných materiálov a informácií, ktoré na informačnom dni odzneli. 

Do pozornosti dávame najmä dokument:

Základné informácie k žiadosti o povolenie klinického skúšania liekov podľa Nariadenia č. 536/2014

Prezentované materiály:

Informačný deň - Klinické skúšania na Slovensku po 31. januári - program

Informačný systém pre klinické skúšania (CTIS) - Informácie, odporúčania a odkazy pre zadávateľov

Nariadenie č. 536/2014

Posudzovanie bezpečnosti a bezpečnostné hlásenia v klinických skúšaniach podľa Nariadenia č. 536/2014

Národné a európske požiadavky - dokumentácia časť II

V najbližšom období budeme postupne zverejňovať ďalšie dôležité informácie a dokumenty ku klinickým skúšaniam na Slovensku po 31. januári 2022. 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png