sk

Aktualizácia mimoriadnych opatrení pre klinické skúšania v dôsledku pandémie COVID-19

Vzhľadom na pretrvávanie krízovej situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19 a následné reštriktívne opatrenia pre klinické skúšania, a s cieľom zabezpečiť ochranu práv, bezpečnosti a zdravia účastníkov klinického skúšania a zachovať primeranú kvalitu údajov z klinických štúdií vrátane tých, ktoré sa používajú v žiadostiach o povolenie na uvedenie liekov na trh ako aj aktualizáciou celoeurópskeho usmernenia GUIDANCE ON THE MANAGEMENT OF CLINICAL TRIALS DURING THE COVID-19 (CORONAVIRUS) PANDEMIC (Version 4, 04. 02. 2021), pracovníci Sekcie klinického skúšania liekov a farmakovigilancie Štátneho ústavu kontrolu liečiv pripravili aktualizáciu mimoriadnych opatrení pre klinické skúšania v dôsledku COVID-19. Aktualizovanú verziu dokumentu USMERNENIE ŠÚKL PRE MANAŽMENT KLINICKÝCH SKÚŠANÍ NA SLOVENSKU POČAS KRÍZOVEJ SITUÁCIE V DÔSLEDKU PANDÉMIE COVID-19 (Verzia 3, 09. 04. 2021) nájdete TU alebo v článku z 16. 3. 2020.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png