sk

Upozornenie na internetový predaj neregistrovaných liekov

Bratislava, 6.7.2012

 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) upozorňuje na nelegálnu činnosť internetového predaja liekov prevádzkovateľa webovej stránky www.podpora-online.net. Lieky, ktoré prevádzkovateľ webového portálu ponúka na predaj, nie sú na Slovensku registrované.

Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ustanovení § 22 definuje podmienky internetového výdaja liekov. Podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie definuje Vyhláška MZ SR č. 21/2012 Z. z. Predmetom internetového výdaja môžu byť len registrované lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, ako aj zdravotnícke pomôcky neviazané na lekársky poukaz.

Internetový výdaj môže zabezpečovať len držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Nakoľko nie sú známe informácie o prevádzkovateľovi webového portálu www.podpora-online.net, ŠÚKL neodporúča nákup liekov z tejto webovej stránky.

Overením dôveryhodnosti lekárne, ktorá poskytuje služby internetového výdaja, môžu občania predísť nákupu liekov z nelegálnej internetovej stránky, na ktorej nemusia mať zabezpečenú kvalitu, bezpečnosť a účinnosť liekov. Takýmto predajom boli zaznamenané falšované lieky, lacnejšie, ale v neoverenej kvalite.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png