sk

Možné náhrady za DIANEAL podľa ŠÚKL - roztoky podobného zloženia - glukóza, kalcium, pH

aktuálne používaný roztok alternatívny roztok
názov zloženie g/l názov poznámka
DIANEAL PD1 glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ ml glucosum anhydricum  13,6 DIANEAL PD1 glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ ml rovnaký výrobca, totožné zloženie, balenie 5000 ml (väčšie balenie toho istého lieku)
natrii chloridum  5,67 Physioneal 40 Glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ ml rovnaký výrobca, pH 7,4,nižšia koncentrácia kalcia, rovnaká koncentrácia glukózy
natrii lactas  3,92 CAPD/DCPA 2 iný výrobca, pH podobné, podobná koncentrácia kalcia, rovnaká koncentrácia glukózy
calcii chloridum dihydricum  0,257 balance 1.5 % glucose, 1.75 mmol/ l calcium iný výrobca, pH 7, podobná koncentrácia kalcia, rovnaká koncentrácia glukózy
pH 5,5 magnesii chloridum hexahydricum 0,152    
DIANEAL PD1 glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml glucosum anhydricum  22,7 DIANEAL PD1 glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml rovnaký výrobca, totožné zloženie, balenie 5000 ml (väčšie balenie toho istého lieku)
natrii chloridum  5,67 Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml rovnaký výrobca, pH 7,4,nižšia koncentrácia kalcia, rovnaká koncentrácia glukózy
natrii lactas  3,92 CAPD/DCPA 4 iný výrobca, pH podobné, podobná koncentrácia kalcia, rovnaká koncentrácia glukózy
calcii chloridum dihydricum  0,257 balance 2.3 % glucose, 1.75 mmol/ l calcium iný výrobca, pH 7, podobná koncentrácia kalcia, rovnaká koncentrácia glukózy
pH 5,5 magnesii chloridum hexahydricum 0,152    
DIANEAL PD1 glucose 3,86 % w/v/38,6 mg/ ml glucosum anhydricum  38,6 DIANEAL PD1 glucose 3,86 % w/v/38,6 mg/ ml rovnaký výrobca, totožné zloženie, balenie 5000 ml (väčšie balenie toho istého lieku)
natrii chloridum  5,67 Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v/38,6 mg/ ml rovnaký výrobca, pH 7,4,nižšia koncentrácia kalcia, rovnaká koncentrácia glukózy
natrii lactas  3,92 CAPD/DCPA 3 iný výrobca, pH podobné, podobná koncentrácia kalcia, rovnaká koncentrácia glukózy
calcii chloridum dihydricum  0,257 balance 4.25 % glucose, 1.75 mmol/ l calcium iný výrobca, pH 7, podobná koncentrácia kalcia, rovnaká koncentrácia glukózy
pH 5,5 magnesii chloridum hexahydricum 0,152    
aktuálne používaný roztok alternatívny roztok
názov zloženie g/l názov poznámka
DIANEAL PD4 glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ ml glucosum anhydricum  13,6 DIANEAL PD4 glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ ml rovnaký výrobca, totožné zloženie, balenie 5000 ml (väčšie balenie toho istého lieku)
natrii chloridum  5,38 Physioneal 40 Glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ ml rovnaký výrobca, pH 7,4, podobná koncentrácia kalcia, rovnaká koncentrácia glukózy
natrii lactas  4,48 balance 1.5 % glucose, 1.25 mmol/ l calcium iný výrobca, pH 7, podobná koncentrácia kalcia, rovnaká koncentrácia glukózy
calcii chloridum dihydricum  0,184  
pH 5,5 magnesii chloridum hexahydricum 0,051    
DIANEAL PD4 glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml glucosum anhydricum  22,7 DIANEAL PD4 glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml rovnaký výrobca, totožné zloženie, balenie 5000 ml (väčšie balenie toho istého lieku)
natrii chloridum  5,38 Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml rovnaký výrobca, pH 7,4, podobná koncentrácia kalcia, rovnaká koncentrácia glukózy
natrii lactas  4,48 balance 2.3 % glucose, 1.25 mmol/ l calcium iný výrobca, pH 7, podobná koncentrácia kalcia, rovnaká koncentrácia glukózy
calcii chloridum dihydricum  0,184    
pH 5,5 magnesii chloridum hexahydricum 0,051    
DIANEAL PD4 glucose 3,86 % w/v/38,6 mg/ ml glucosum anhydricum  38,6 DIANEAL PD4 glucose 3,86 % w/v/38,6 mg/ ml rovnaký výrobca, totožné zloženie, balenie 5000 ml (väčšie balenie toho istého lieku)
natrii chloridum  5,38 Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v/38,6 mg/ ml rovnaký výrobca, pH 7,4, podobná koncentrácia kalcia, rovnaká koncentrácia glukózy
natrii lactas  4,48 balance 4.25 % glucose, 1.25 mmol/ l calcium iný výrobca, pH 7, podobná koncentrácia kalcia, rovnaká koncentrácia glukózy
calcii chloridum dihydricum  0,184  
pH 5,5 magnesii chloridum hexahydricum 0,051    
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png