sk

Akčný plán ŠÚKL týkajúci sa možnej prítomnosti endotoxínov v roztokoch na peritoneálnu dialýzu od spoločnosti Baxter

Na základe odporúčaní EMA týkajúcich sa možnej prítomnosti endotoxínov v roztokoch na peritoneálnu dialýzu od spoločnosti Baxter (Dianeal, Nutrineal, Extraneal), ŠÚKL vypracoval akčný plán týkajúci sa používania týchto roztokov.

  1. Dianeal - postihnuté šarže sa stiahnu z trhu. U kontinuálnej peritoneálnej ambulantnej dialýzy (CAPD) je možné vymeniť Dianeal za Physioneal na krátku dobu pôsobenia, keďže Physionealu sa tento problém netýka. U automatizovanej peritoneálnej dialýzy (APD) je možné na krátku dobu pôsobenia používať len 5-litrové vaky. Pacienti používajúci roztok Dianeal môžu tiež prejsť na niektorý z náhradných roztokov (pozri tabuľku). Výber náhradného roztoku je plne v kompetencii ošetrujúceho lekára. Nevyhnutná je edukácia pacienta na iný typ roztoku alebo konektoru.
  2. Nutrineal - postihnuté šarže sa stiahnu z trhu. Liek Nutrineal sa sťahuje bez náhrady, nakoľko ide o doplnkovú liečbu k iným roztokom používaným pri peritoneálnej dialýze a predpokladá sa iba krátkodobý výpadok v zásobovaní (do marca 2011).
  3. Extraneal - postihnuté šarže sa nesťahujú z trhu, nakoľko nie je dostupná adekvátna náhrada. Prínos tohto terapeutického postupu môže byť pre pacientov významne väčší ako možné riziko spojené s podávaním roztoku. Odporúča sa však obmedziť používanie roztoku na minimálne možné množstvo. Po zhodnotení zdravotného stavu pacienta je možné dočasne nahradiť roztok Extraneal roztokom Physioneal s vysokou koncentráciou glukózy. Pacientov, ktorí budú aj naďalej používať roztok Extraneal, je potrebné starostlivo monitorovať a v prípade príznakov aseptickej peritonitídy zvážiť alternatívny spôsob liečby. Podozrenie na aseptickú peritonitídu v súvislosti s konkrétnou šaržou lieku Extraneal je potrebné hlásiť jednotne spoločnosti Baxter.
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png