sk

Informácia ŠÚKL zo dňa 30.4.2009 o situácii v súvislosti s novým typom vírusu chrípky

Vypuknutie  novej chrípky vírusu  A/H1N1 ( "prasacia chrípka")

 

Európska lieková agentúra ( EMEA ) je v intenzívnej spolupráci s Európskou komisiou a  Svetovou zdravotníckou organizáciou ( WHO ) za účelom získania najaktuálnejších informácií o vývoji „prasacej" chrípky v Európe.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv ( ŠÚKL ) v Bratislave získava aktuálne informácie aj prostredníctvom EMEA.

ŠÚKL v situáciách, ako je táto, sa riadi pandemickým plánom, ktorý nájdete tu.

  

Aktuálne informácie ohľadom nového vírusu chrípky

V apríli 2009 bol v Mexiku zistený nový vírus chrípky A/H1N1. Spojené štáty, niektoré štáty Európskej únie ( EÚ ) a ďalšie krajiny ohlásili prípady infekcie u ľudí. Nový vírus chrípky obsahuje novú a unikátnu kombináciu genetického materiálu, ktorý sa nachádza v doteraz známych H1N1 vírusoch chrípky a postihuje ľudí, prasatá a vtáky.

 

Stupne varovania Svetovej zdravotníckej organizácie ( WHO ) 

Hoci pandémia chrípky zatiaľ nebola vyhlásená, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dňa 29. apríla 2009 zvýšila pandemické varovanie zo stupňa 4 na stupeň 5 ako odpoveď na prepuknutie novej chrípky. Existuje 6 stupňov varovania, pričom 6. stupeň predstavuje pandemickú situáciu.

Stupne varovania pandémie podľa WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) vrátane charakteristiky jednotlivých fáz nájdete tu.

 

Možnosti prevencie a liečby u ľudí

V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne účinné vakcíny pre preventívne použitie proti novému vírusu chrípky u ľudí. Na pôde EMEA sa v týchto dňoch  uskutočňuje stretnutie s výrobcami vakcín a odborníkmi v oblasti vakcinácie  z krajín EÚ. Účelom tohto stretnutia je zabezpečiť urýchlene dostupnosť účinnej vakcíny pre nový typ vírusu pre použitie u ľudí v krajinách EÚ po tom, ako budú známe všetky potrebné informácie o zdroji  a presnej príčine ochorenia.

 

Antivirotiká

Medzi antivirotikami, ktoré sú registrované v krajinách EÚ pre použitie proti chrípke, inhibítory neuraminidázy Tamiflu (oseltamivir) a Relenza (zanamivir) preukázali účinnosť proti novému typu vírusu.

Tamiflu je centrálne schválený liek (tj. schválený  na použitie vo všetkých krajinách Európskej únie vrátane Slovenskej republiky) na liečbu a prevenciu chrípky. Podrobné informácie o lieku nájdete tu.

Relenza (zanamivir) je registrovaný liek v Slovenskej republike na liečbu a prevenciu chrípky a podrobné informácie o lieku nájdete tu.

 

M2 inhibítory amantadín a rimantadine sa zdajú byť neúčinné proti novému typu vírusu.

 

V Bratislave, dňa 30.04.2009

Zodpovednosť za oznam: Referát pre styk s verejnosťou, ŠÚKL, Bratislava

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png