sk

Obmedzenie používania liekov s obsahom nimesulidu

Bratislava, 21. febuár2012

 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv upozorňuje, že lieky na systémové používanie s obsahom nimesulidu nie sú naďalej indikované na symptomatickú liečbu bolestivej osteoartrózy. Môžu sa používať len na liečbu akútnej bolesti a primárnej dysmenorey (bolestivá menštruácia bez známych príčin).

Nimesulid patrí do skupiny nesteroidových protizápalových liečiv. Aby sa znížilo riziko nežiaducich účinkov na pečeň pri jeho používaní, bolo už v minulosti zavedených niekoľko opatrení. Nimesulid sa používal ako liečba druhej línie, v čo najmenšej dávke a čo najkratšiu dobu, pričom maximálna dĺžka liečby bola 15 dní.

K ďalšiemu obmedzeniu používania nimesulidu dochádza po prehodnotení pomeru jeho prínosu a rizika Výborom pre humánne lieky (CHMP) pri Európskej liekovej agentúre (EMA), o ktoré požiadala Európska komisia. Výbor po posúdení všetkých dostupných informácií zhodnotil, že z dôvodu bezpečnosti pacientov je potrebné používanie nimesulidu obmedziť len na liečbu akútnych stavov a primárnu dysmenoreu a nemá sa ďalej používať na symptomatickú liečbu bolestivej osteoartrózy, ktorá je zvyčajne dlhodobá. V platnosti ostávajú aj všetky predchádzajúce obmedzenia.

Súhrny charakteristických vlastností a písomné informácie pre používateľov (tzv. príbalové letáky) liekov s obsahom nimesulidu budú v súlade s týmito obmedzeniami a zmenami aktualizované v najkratšom možnom čase.

Odporúčania pre pacientov a lekárov:

Pacienti, ktorí užívajú lieky s obsahom nimesulidu na symptomatickú liečbu bolestí kĺbov, by sa mali pri najbližšej návšteve s lekárom poradiť o ďalšom pokračovaní v liečbe.

Lekári nemajú predpisovať nimesulid na symptomatickú liečbu bolestivej osteoartrózy. Odporúča sa použiť iné lieky zo skupiny nesteroidových antiflogistík.

 

Ďalšie informácie

  1. Na Slovensku sú registrované tieto lieky s obsahom nimesulidu:
    - Aulin (tablety a granulát)
    - Coxtral (tablety)
    - Nimed (tablety)
    - Nimesil (granulát)
  2. Viac informácií o prehodnocovaní liekov s obsahom nimesulidu:

http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2012/20120120107889/anx_107889_sk.pdf

http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov/bezpecnostne-opatrenia-a-upozornenia/europska-liekova-agentura-ukoncila-prehodnotenie-systemovo-podavanych-liekov-s-obsahom-lieciva-nimesulidu?page_id=2693

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png