sk

Informácie o pandemických vakcínach používaných v EÚ

31.12.2009

Štátny ústav pre kontrolu liečiv v týždenných intervaloch vždy v piatok publikuje najnovšie správy o registrácii a používaní pandemických vakcín a prehľad hlásení vedľajších účinkov pochádzajúcich zo Slovenska.

V súčasnej dobe sa v Európskej únii používajú tri rôzne pandemické vakcíny schválené centralizovanou procedúrou: Celvapan spoločnosti Baxter, Focetria spoločnosti Novartis Vaccines and Diagnostics a Pandemrix spoločnosti GlaxoSmithKline. V Maďarsku sa národne registrovala vakcína Fluval P (Omninvest), v Nemecku PanVaxH1N1 (CSL), v Rumunsku Cantgrip (Cantacuzino), v Nemecku a Švajčiarsku Celtura (Novartis).

Spôsobom vzájomného uznávania bola v 6 štátoch únie zaregistrovaná vakcína Panenza od spoločnosti Sanofi Pasteur. Referenčným členským štátom, ktorý pripravil registráciu, je Francúzsko. Dňa 10.12.2009 bola táto vakcína zaregistrovaná aj v Slovenskej republike. Očkuje sa ňou hlavne vo Francúzsku a Španielsku. Informácie o vakcíne sú dostupné na tomto odkaze: Informácie o vakcíne

Bezpečnosť vakcín je priebežne sledovaná národnými liekovými agentúrami a výrobcami vakcín podľa pripraveného plánu a v týždenných intervaloch vyhodnocovaná Európskou liekovou agentúrou (EMA, predtým EMEA).

Dňa 23.12.2009 bol publikovaný EMA štvrtý týždenný prehľad hlásených podozrení na vedľajšie účinky. Zahrňuje skúsenosti s vakcínami Celvapan, Focetria a Pandemrix od ich zaregistrovania a skúsenosti s používaním antivirotika Tamiflu. V EÚ bolo distribuovaných asi 74,6 miliónov dávok pandemických vakcín a asi 28,7 miliónov ľudí bolo zaočkovaných, z toho približne 218 tisíc tehotných žien (tento údaj je iba zo 7 krajín). K 13.12.2009 prišlo celkovo 8 745 podozrení na vedľajšie reakcie, čo je nárast za týždeň o 2644 podozrení. Nebolo identifikované žiadne nové bezpečnostné riziko. Správa je dostupná na tomto odkaze: 4. týždenná správa

Ďalšie informácie o používaní pandemických vakcín v jednotlivých krajinách sveta a odkazy na údaje od jednotlivých liekových agentúr (spravidla v národných jazykoch) je možné získať na stránke Upsalla Monitoring Centre- WHO kliknutím na  tento odkaz

Prvá dodávka vakcíny Panenza v objeme 30 tisíc dávok sa doviezla na Slovensko a ŠÚKL prepustil privezenú šaržu lieku do používania. Jej distribúcia do zdravotníckych zariadení začala 16.12.2009. Druhá dodávka mala objem 10 tisíc dávok. Plán distribúcie vakcíny je uvedený na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR na tomto odkaze: Distribúcia pandemickej vakcíny

Očkovanie proti pandemickej chrípke A (H1N1) 2009 je určené Pandemickou komisiou vlády SR pre vybrané rizikové skupiny populácie:

1. zdravotnícki pracovníci,

2. tehotné ženy,

3. osoby so závažnými chronickými ochoreniami,

4. osoby zabezpečujúce chod hospodárstva a verejného života

ŠÚKL k 31.12.2009 neobdržal žiadne hlásenie podozrenia na vedľajší účinok na pandemickú vakcínu zo Slovenska. Informácie o spôsobe hlásenia podozrenia na vedľajší účinok sú na tomto odkaze

Ďalšie informácie o registrovaných vakcínach a zoznam termínov súvisiacich s pandémiou sú na tomto odkaze

 

v Bratislave. 31.12.2009

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png