sk

Informácia o bezpečnosti inzulínu glargin

Tlačová správa 30.06.2009, ŠÚKL

 

Európska lieková agentúra (EMEA) vydala stanovisko k výsledkom štúdií, ktoré boli publikované v časopise Diabetologia. Štúdie sa týkajú liekov LantusOptisulin, s obsahom liečiva inzulín glargin. 

Publikované štúdie dávajú do súvislosti používanie inzulínu glargin a riziko nádorov.

 

EMEA považuje tieto výsledky za nejednoznačné, vyžadujúce podrobné zhodnotenie. Výsledky tejto analýzy budú zverejnené.

V súčasnej dobe by pacienti mali pokračovať v liečbe bez zmeny.

 

Pôvodná správa z EMEA je uverejnená na : http://www.emea.europa.eu/ .

Publikované štúdie sú dostupné online http://www.diabetologia-journal.org/cancer.html .

Viac informácií o prípravkoch Lantus a Optisulin je dostupných v „The European Public Assessment Report" (EPAR).

 

O prípravku Lantus: http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/lantus/lantus.htm

 

O prípravku Optisulin:

http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/optisulin/optisulin.htm

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png