sk

Falzifikáty lieku Avastin sa na Slovensku nenachádzajú

Bratislava, 28. február 2012

 

Britská lieková agentúra informovala o výskyte falzifikátov registrovaného lieku Avastin, con inf 1x16 ml/400 mg, šarží B6010, B6011 a B86017. Uvedené šarže liekov nie sú na slovenskom trhu dostupné.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) obdržal hlásenie od Britskej liekovej agentúry (MHRA) ohľadom výskytu falzifikátov lieku Avastin, con inf 1x16 ml/400 mg, čísla šarží B6010, B6011 a B86017. Uvedené šarže liekov neobsahujú liečivo bevacizumab, ktoré je indikované na liečbu nádorových ochorení.
ŠÚKL preveril hlásenie MHRA so zistením, že uvedené šarže sa na slovenskom trhu nenachádzajú. Preverené boli hlásenia distribútorov, ako aj informácie od držiteľa registrácie v SR,  spoločnosti  Roche Slovensko, s.r.o, ktorá potvrdila nedostupnosť uvedených šarží lieku na Slovensku .
Avastin patrí do skupiny monoklonálnych protilátok. V kombinácií s ďalšou chemoterapeutickou liečbou je podávaný pri liečbe pokročilej rakoviny hrubého čreva a konečníka, niektorých foriem rakoviny prsníka, obličiek, nemalobunečného karcinómu pľúc a niektorých gynekologických nádorov. Liek je viazaný na lekársky predpis.
V prípade výskytu uvedených šarží lieku Avastin con inf 1x16 ml/400 mg na slovenskom trhu, alebo pri inom podozrení na falšovaný liek, prosím, ihneď kontaktujte Štátny ústav pre kontrolu liečiv na telefónnom čísle +421-903 251979 alebo na e-mailovej adrese sukl@sukl.sk .

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png