sk

TAMIFLU – nové pokyny pre dávkovanie u detí do 12 mesiacov života a na prípravu dávky pre dieťa, ak nie sú k dispozícii liekové formy vhodné pre deti

Liek Tamiflu obsahuje antivirotikum oseltamivir, ktorý sa používa na liečbu a na predchádzanie chrípky, vrátane novej chrípky A(H1N1)v (tzv. prasacej chrípky). Dostupný je vo forme 30 mg , 45 mg a 75 mg tvrdých kapsúl a prášku na perorálnu suspenziu.

Dňa 27.10.2009 Európska komisia na návrh Európskej liekovej agentúry (EMEA) zmenila znenie časti 4.1, 4.2 a 5.2 Súhrnu charakteristických vlastností a a časť 3 a 4 Príbalovej informácie pre používateľov. V rámci nich schválila nové dávkovanie Tamiflu pre deti vo veku od narodenia do 1 roka života. Odporúčanie dávky vychádza z dostupných údajov o pohybe lieku v tele u detí a dospelých, ako aj z modelovania tohto pohybu.

Dostupné údaje potvrdzujú, že dávkovanie 3 mg/kg dvakrát denne pre dojčatá vo veku 3 až 12 mesiacov a dávkovanie 2,5 mg/kg dvakrát denne pre dojčatá vo veku 1 až 3 mesiace zabezpečuje podobné vystavenie pôsobnosti lieku, aké sa ukázalo klinicky účinné u dospelých a detí starších ako 1 rok (pozri nižšie uvedenú tabuľku odporúčaného dávkovania v závislosti od telesnej hmotnosti). V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne údaje o použití Tamiflu u dojčiat mladších ako 1 mesiac.

 

Vek

Odporúčaná dávka na 5 dní (liečba)

> 3 mesiace až 12 mesiacov

3 mg/kg dvakrát denne

> 1 mesiac až 3 mesiace

2,5 mg/kg dvakrát denne

0 až 1 mesiac

2 mg/kg dvakrát denne

 

Podávanie Tamiflu deťom mladším ako jeden rok má vychádzať z posúdenia lekára po zvážení možného prínosu liečby a možného rizika pre dieťa.

 

Okrem toho boli schválené nové návody na prípravu lieku pre deti v tom prípade, ak nie sú k dispozícii liekové formy, určené pre deti. Z najviac dostupných tvrdých kapsúl s obsahom 75 mg oseltamiviru bude sa môcť pripraviť individuálne pripravovaný liek v lekárni s obsahom liečiva 15 mg/ml a dobou použiteľnosti 3 týždne pri izbovej teplote, alebo 6 týždňov pri teplote 2 - 8 °C v chladničke. Tak isto môže rodič pripraviť jednotlivé dávky lieku doma, ak presne použije uvedený návod.

 

Podrobnosti sú uvedené na internetovej stránke Európskej komisie:

http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/h222.htm

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png