sk

NUROFEN pre deti jahoda, informácia k rozhodnutiu o stiahnutí lieku z trhu

Štátny ústav  pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, Bratislava uverejňuje informáciu spoločnosti Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol.s.r.o., splnomocneného zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku o postupe pri  sťahovaní lieku z trhu.

  

NUROFEN PRE DETI  JAHODA  por. sus.2000 mg /100 ml , kód ŠÚKL 45451, š.909263 , použiteľnosť  do 04/2012

 

Vážení obchodní priatelia,

Radi by sme Vás  požiadali  o spoluprácu pri stiahnutí  prípravku  Nurofen pre deti jahoda zo  slovenského  trhu.

 

Stiahnutie  šarže prípravku Nurofen pre deti jahoda bolo zahájené v januári na základe hlásenia  zhlukovania ibuprofenu zisteného  u jedinej  šarže (č.š. 909 263, exp. 04/2012) tohoto liečivého prípravku uvedenej  na trh v Slovenskej republike. Zhlukovanie liečivej  látky ibuprofenu bolo hlásené iba u prípravku  Nurofen pre deti jahoda 100ml a iba  u tejto šarže, žiadny ďalší liečivý prípravok Nurofen pre deti ani žiadny liečivý prípravok Nurofen nie je  týmto dotknutý.

Postup lekární  a distribútorov   :

  1. Stiahnutie a výmena liečivého prípravku je dohodnutá na úrovni distribútorov : Phoenix Zdravotnícke zásobovanie , a.s., MED-ART Veľkodistribúcia liekov a zdravotníckeho materiálu , Unipharma Prievidza 1. slovenská lekárnická spoločnosť .
  2. Na základe dohody distribútor vyrovná lekárňam vzniknutý rozdiel.
  3. Pacienti môžu vrátiť do lekárne použité balenie. Týka sa to aj balení, ktoré nezakúpili v danej lekárni.
  4. Lekáreň pacientom toto balenie vymení za prípravok sinou šaržou.
  5. Podľa dohody, distribútor prijme vrátené prípravky i vtom prípade, že počet vrátených ks presiahne počet ks nakúpených od distribútora uvedených vdodacom liste. Veľmi oceňujeme aktívny a ústretový prístup distribútorov.
  6. Distribútor zašle vrátený tovar na Phoenix zdravotnícke zásobovanie, a.s.
  7. Na základe vráteného tovaru Phoenix Zdravotnícke zásobovanie, a.s. vystaví distribútorom finančný dobropis.

 

Veľmi  si vážime  aktívneho a trpezlivého  prístupu  pacientov, lekární a distribútorov pri riešení  tejto situácie. „

V prípade otázok prosím  kontaktujte :

Ivan Fulier

HC Sales Manager

tel. +420 602 372 184

 

Menom  spoločnosti  Reckitt Benckiser ( Slovak  Republic ),spol. s.r.o.

Paul Karafotas

Generálny riaditeľ Reckitt Benckiser Czech and Slovak Republics

Vinohradská 151, Palác Flora Building C

130 00 Praha 3, Czech Republic

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png