sk

Informácia ŠÚKL - zrušenie registrácie lieku RAPTIVA (efalizumab)

Informácia

Zrušenie registrácie lieku Raptiva (efalizumab) a jeho stiahnutie z trhu v Európskej únii.

 

Európska lieková agentúra (EMEA) odsúhlasila stiahnutie lieku Raptiva (efalizumab) z trhu v Európskej únii. V priebehu niekoľko dní budú stiahnuté všetky zostávajúce šarže uvedeného lieku od distribútorov, z lekární a  nemocníc. Z toho dôvodu nebude liek Raptiva v Európskej únii (EÚ) naďalej dostupný.

Raptiva bola registrovaná v EÚ od septembra 2004 na liečbu miernej až ťažkej formy chronickej ložiskovej psoriázy u dospelých pacientov, u ktorých nebolo možné použiť inú systémovú liečbu vrátane cyklosporínu, metotrexátu a PUVA (psoralen a UVA žiarenie). V Slovenskej republike bola na trhu od roku 2005.

Vo februári 2009 Výbor pre humánne lieky (CHMP) pri EMEA odporučil pozastavenie registrácie tohto lieku, pretože jeho účinok v liečbe psoriázy bol nedostatočný a liečba bola spojená s rizikom závažných nežiaducich účinkov, vrátane výskytu progresívnej multifokálnej leukoencefalopatie (PML).   

Zároveň bolo odporúčané nezačínať liečbu Raptivou u nových pacientov a u pacientov už užívajúcich Raptivu  prehodnotiť liečbu s ohľadom na jej vysadenie. Liečba nemala byť ukončená náhle z dôvodu prevencie možného navrátenia alebo zhoršenia choroby a mala byť zvážená alternatívna terapia.

Pozastavenie registrácie je dočasným opatrením. Výbor pre humánne lieky odporučil  pozastavenie registrácie lieku Raptiva dovtedy, kým držiteľ rozhodnutia o registrácii neposkytne identifikáciu podskupiny pacientov, u ktorých prínosy liečby týmto liekom prevážia jeho riziká.

V apríli 2009 však spoločnosť Merck Serono informovala výbor CHMP, že neplánuje vykonať ďalšie klinické štúdie a v máji 2009 oficiálne požiadala o zrušenie registrácie v EÚ. Rozhodnutie Európskej komisie v tejto veci sa očakáva v blízkej dobe.

Zrušenie registrácie je trvalé opatrenie. Všetci pacienti, ktorí sú ešte liečení liekom Raptiva majú byť prevedení na alternatívnu liečbu.

 

Súvisiace dokumenty:

  1. Stanovisko ŠÚKL k lieku Raptiva z februára 2009
    (http://www.sukl.sk/sk/media/tlacove-spravy-2009/sprava-raptiva)
  2. Tlačová správa EMEA : PRESS RELEASE (London, 8 June 2009 , Doc. Ref. EMEA/346255/2009)
    http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/raptiva/34625509en.pdf

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png