sk

Informácie o pandemických vakcínach používaných v EÚ

21.1.2010

 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv pravidelne publikuje najnovšie správy o registrácii a používaní pandemických vakcín a prehľad hlásení vedľajších účinkov pochádzajúcich zo Slovenska.

V súčasnej dobe sa v Európskej únii používajú tri rôzne pandemické vakcíny schválené centralizovanou procedúrou: Celvapan spoločnosti Baxter, Focetria spoločnosti Novartis Vaccines and Diagnostics a Pandemrix spoločnosti GlaxoSmithKline. V Maďarsku sa národne registrovala vakcína Fluval P (Omninvest), v Nemecku PanVaxH1N1 (CSL), v Rumunsku Cantgrip (Cantacuzino), v Nemecku a Švajčiarsku Celtura (Novartis). Spôsobom vzájomného uznávania bola v 6 štátoch únie zaregistrovaná vakcína Panenza od spoločnosti Sanofi Pasteur. Referenčným členským štátom, ktorý pripravil registráciu, je Francúzsko. Dňa 10.12.2009 bola táto vakcína zaregistrovaná aj v Slovenskej republike. Informácie o vakcíne sú dostupné na tomto odkaze: Informácie o vakcíne

Bezpečnosť vakcín je priebežne sledovaná národnými liekovými agentúrami a výrobcami vakcín podľa pripraveného plánu a v týždenných intervaloch vyhodnocovaná Európskou liekovou agentúrou (EMA, predtým EMEA). Bezpečnosť vakcíny Panenza vyhodnocuje tiež referenčný štát pre jeho registráciu, ktorým je francúzska lieková agentúra a sú dostupné na tomto odkaze.

Dňa 20.1.2010 bol publikovaný EMA siedmy týždenný prehľad hlásených podozrení na vedľajšie účinky. Zahrňuje skúsenosti s vakcínami Celvapan, Focetria a Pandemrix od ich zaregistrovania a skúsenosti s používaním antivirotika Tamiflu. V EÚ bolo distribuovaných asi 112,1 miliónov dávok pandemických vakcín a asi 38,3 miliónov ľudí bolo zaočkovaných, z toho približne 258 tisíc tehotných žien (tieto údaje nie sú kompletné). K 10.1.2010 prišlo celkovo 12 057 podozrení na vedľajšie reakcie. Nebolo identifikované žiadne nové bezpečnostné riziko. Správa je dostupná na tomto odkaze: 7. týždenná správa

Ďalšie informácie o používaní pandemických vakcín v jednotlivých štátoch sveta a odkazy na údaje od jednotlivých liekových agentúr (spravidla v národných jazykoch) je možné získať na stránke Upsalla Monitoring Centre- WHO kliknutím na  tento odkaz

Na Slovensko boli zatiaľ dovezené tri šarže vakcíny Panenza v objeme 30 tisíc, 10 tisíc a 50 tisíc dávok. Pred distribúciou ŠÚKL každú šaržu prepustil do používania. Plán distribúcie vakcíny je uvedený na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR na tomto odkaze: Distribúcia pandemickej vakcíny

Očkovanie proti pandemickej chrípke A (H1N1) 2009 je určené Pandemickou komisiou vlády SR pre vybrané rizikové skupiny populácie:

1. zdravotnícki pracovníci,

2. tehotné ženy vo všetkých trimestroch gravidity,

3. osoby od 6 mesiacov života so závažnými chronickými ochoreniami, zoznam je uvedený tu

4. osoby zabezpečujúce chod hospodárstva a verejného života

 

ŠÚKL k 21.1.2010 neobdržal žiadne hlásenie podozrenia na vedľajší účinok na pandemickú vakcínu zo Slovenska. Informácie o spôsobe hlásenia podozrenia na vedľajší účinok sú na tomto odkaze

Prehľad registrovaných vakcín a zoznam termínov súvisiacich s pandémiou sú na tomto odkaze
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png