sk

Upozornenie na predaj neregistrovaných liekov cez internet

Bratislava, 28.11.2012

Štátny ústav pre kontrolu liečiv zaznamenal podnet na predaj lieku z webovej stránky www.ru-486.eu. Ide o liek s názvom RU-486 určený na ukončenie vnútromaternicového tehotenstva.

Upozorňujeme občanov, že tento liek nie je na Slovensku registrovaný a jeho predaj je ilegálny.

Podľa Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov môžu byť predmetom internetového výdaja len registrované lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis. Internetový výdaj môže zabezpečovať len držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti (tzv. kamenná lekáreň). Štátny ústav pre kontrolu liečiv vykonáva kontrolu kamenných, a tým aj internetových lekární.

Pri nákupe lieku cez internet z nelegálnych internetových stránok hrozí dodanie falšovaných alebo nekvalitných liekov, ktoré neobsahujú to, čo deklarujú, môžu obsahovať zdraviu škodlivé látky alebo nedosahujú požadovanú kvalitu.

Štátny ústav zverejňuje na svojej webovej stránke zoznam internetových lekární, kde si môžu občania overiť dôveryhodnosť lekárne. Overením dôveryhodnosti lekárne sa môže predísť nákupu liekov z nelegálnej internetovej stránky, na ktorej nemusia mať zabezpečenú kvalitu, bezpečnosť a účinnosť liekov. Len v lekárňach a nemocniciach má pacient istotu, že liek je na Slovensku registrovaný a je vyrábaný v predpísanej kvalite.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png