sk

Informácie o pandemických vakcínach používaných v EÚ

 

18.12.2009

Štátny ústav pre kontrolu liečiv v týždenných intervaloch vždy v piatok publikuje najnovšie správy o registrácii a používaní pandemických vakcín a prehľad hlásení vedľajších účinkov pochádzajúcich zo Slovenska.

V súčasnej dobe sa v Európskej únii používajú tri rôzne pandemické vakcíny schválené centralizovanou procedúrou: Celvapan spoločnosti Baxter, Focetria spoločnosti Novartis Vaccines and Diagnostics a Pandemrix spoločnosti GlaxoSmithKline. Výhradne v Maďarsku sa používa národne registrovaná vakcína Fluval P spoločnosti Omninvest.

Spôsobom vzájomného uznávania bola v 6 štátoch únie zaregistrovaná vakcína Panenza od spoločnosti Sanofi Pasteur. Referenčným členským štátom, ktorý pripravil registráciu, je Francúzsko. Dňa 10.12.2009 bola táto vakcína zaregistrovaná aj v Slovenskej republike. Informácie o vakcíne sú dostupné na tomto odkaze: Informácie o lieku

Bezpečnosť vakcín je priebežne sledovaná národnými liekovými agentúrami a výrobcami vakcín podľa pripraveného plánu a v týždenných intervaloch vyhodnocovaná Európskou liekovou agentúrou (EMA, predtým EMEA).

Dňa 16.12.2009 bol publikovaný EMA tretí týždenný prehľad hlásených podozrení na vedľajšie účinky. Zahrňuje skúsenosti s vakcínami Celvapan, Focetria a Pandemrix od ich zaregistrovania a skúsenosti s používaním antivirotika Tamiflu. V EÚ bolo distribuovaných asi 72,2 miliónov dávok pandemických vakcín a asi 26,4 miliónov ľudí bolo zaočkovaných, z toho približne 213 tisíc tehotných žien (tento údaj je iba z 7 krajín). Prišlo celkovo 6101 podozrení na vedľajšie reakcie, čo je nárast za týždeň o 800 podozrení. Nebolo identifikované žiadne nové bezpečnostné riziko. Správa je dostupná na tomto odkaze: 3 týždenná správa

Ďalšie informácie o používaní pandemických vakcín v jednotlivých krajinách sveta a odkazy na údaje od jednotlivých liekových agentúr (spravidla v národných jazykoch) je možné získať na stránke Upsalla Monitoring Centre- WHO  http://www.who-umc.org/DynPage.aspx?id=85898

Prvá dodávka vakcíny Panenza v objeme 30 tisíc dávok sa doviezla na Slovensko a ŠÚKL prepustil privezenú šaržu lieku do používania. Jej distribúcia do zdravotníckych zariadení začala 16.12.2009. Plán distribúcie vakcíny je uvedený na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR na tomto odkaze: Distribúcia pandemickej vakcíny

Očkovanie proti pandemickej chrípke A (H1N1) 2009 je určené Pandemickou komisiou vlády SR pre vybrané rizikové skupiny populácie:

1. zdravotnícki pracovníci,

2. tehotné ženy,

3. osoby so závažnými chronickými ochoreniami,

4. osoby zabezpečujúce chod hospodárstva a verejného života

ŠÚKL k 18.12.2009 neobdržal žiadne hlásenie podozrenia na vedľajší účinok na pandemickú vakcínu zo Slovenska. Informácie o spôsobe hlásenia podozrenia na vedľajší účinok sú na tomto odkaze

Ďalšie informácie o registrovaných vakcínach a zoznam termínov súvisiacich s pandémiou sú na tomto odkaze

 

Bratislava, 18.12.2009

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png