sk

Doba použiteľnosti Tamiflu cps dur

Dňa 13.5.2009 Európska komisia schválila zmenu v registrácii pre liek Tamiflu cps dur / tvrdé kapsuly. Podstatou zmeny je predĺženie doby použiteľnosti lieku z 5 rokov na 7 rokov. Všetky balenia, ktoré boli vyrobené po tomto dátume už majú uvedenú dobu použiteľnosti 7 rokov.

Pre Tamiflu prášok na perorálnu suspenziu zostala doba použiteľnosti 2 roky.

Lieky s vyznačenou dobou použiteľnosti 5 rokov sa nemusia likvidovať, ale môžu sa uchovávať v distribučných spoločnostiach ďalšie 2 roky pre prípad vyhlásenia pandémie, až do súhrnnej doby použiteľnosti 7 rokov. Príslušnú zmenu vyznačí držiteľ rozhodnutia o registrácii u balení, ktoré prepustí na trh.

ŠÚKL, v súlade s rozhodnutím Európskej komisie o predĺžení doby použiteľnosti, nemá námietky, aby sa lieky v majetku Správy štátnych hmotných rezerv SR používali do súhrnnej doby použiteľnosti 7 rokov, ak boli uchovávané podľa stanovených požiadaviek. 

 

Bratislava 9.2.2011

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png