sk

Európska lieková agentúra neodporúča dlhodobé užívanie liekov s obsahom kalcitonínu

Bratislava, 23.7.2012

Európska lieková agentúra neodporúča dlhodobé užívanie liekov s obsahom kalcitonínu. Výsledky analýzy dostupných štúdií zameraných na liečbu kalcitonínom preukázali zvýšené riziko vzniku nádorových ochorení.

Európska lieková agentúra (EMA) prehodnocovala účinnosť a bezpečnosť liekov s obsahom kalcitonínu. Pri jeho dlhodobom používaní preukázali štúdie zvýšené riziko vzniku nádorových ochorení (o 0,7-2,4 % vyššie u pacientov užívajúcich kalcitonín v porovnaní s placebom). Riziko bolo zvýšené najmä pri intranazálnom použití.

EMA po zvážení všetkých dostupných údajov neodporúča dlhodobé užívanie liekov s obsahom kalcitonínu. Tieto lieky by sa mali používať iba krátkodobo. Lekári by viac nemali predpisovať kalcitonín vo forme spreja do nosa určeného na liečbu osteoporózy.

Kalcitonín je vhodné používať iba vo forme roztoku na injekciu a infúziu a iba na liečbu nasledujúcich diagnóz:

  • prevencia akútneho úbytku kostnej hmoty z dôvodu náhlej nehybnosti, odporúča sa dĺžka liečby dva týždne (maximálne 4 týždne);
  • Pagetova choroba u pacientov, ktorí nereagujú na inú liečbu, alebo u ktorých nie je iná liečba vhodná. V tomto prípade ide o liečbu druhej línie, ktorej dĺžka nemá obyčajne presiahnuť tri mesiace, okrem špeciálnych prípadov, kedy môže byť predĺžená na 6 mesiacov a po prerušení sa môže opakovať v prípade, ak je úžitok pre pacienta vyšší ako potenciálne riziko;
  • hyperkalciémia spôsobená nádorovým ochorením.

Dĺžka liečby kalcitonínom by mala byť čo najkratšia s použitím čo najnižšej účinnej dávky.

Kalcitonín je hormón, ktorý ovplyvňuje metabolizmus vápnika. Používa sa na liečbu ochorení a porúch, pri ktorých vápnik zohráva dôležitú úlohu, ako sú postmenopauzálna osteoporóza, Pagetova choroba kostí, bolesť kostí pri osteolýze alebo osteopénii, Sudeckova choroba rôznej etiológie, chronická hyperkalciémia spôsobená nádorovým ochorením, hyperparatyreózou alebo intoxikáciou vitamínom D.

Na Slovensku sú registrované viaceré liečivé prípravky s obsahom kalcitonínu: Miacalcic nasal 100/ 200 IU, Calcitonin-ratiopharm 200 Nasal, Tonocalcin 100/200 IU nosová aerodisperzia, Osteodon 200 IU určené na nazálne podanie a Miacalcic 100UI/1ml a 50 UI/1ml určené na injekčné podanie.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png