sk

Aktuálna informácia ŠÚKL zo dňa 5.5.2009 o situácii v súvislosti s novým typom vírusu chrípky

Súčasná situácia v chrípke typu A / H1N1

Stav k 5.5.2009

 

I. Mapovanie súčasnej situácie

1. Situácia sa každý deň vyvíja. Narastajú počty potvrdených prípadov. Epidémia je v Mexiku a v USA, inde importované prípady. Slovensko nemá importované prípady ani epidémiu.

2. Virulencia pomerne nízka, väčšina ľahkých foriem.

3. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) stanovila fázu 5 pandémie, t.j. epidémia v dvoch krajinách jedného regiónu (Mexiko a USA). Znamená veľkú pravdepodobnosť vzniku celosvetovej pandémie a prechod z prípravy na pandémiu na aktívny boj proti nej.

4. Európska komisia spresnila kritéria klasifikácie prípadov ochorenia na:

- potvrdený prípad

- možný prípad

- prípad v štádiu vyšetrovania http://www.ecdc.europa.eu/en/Health_topics/Novel_influenza_virus/2009_Outbreak/Case_definition.aspx

5. Európske centrum pre prevenciu a liečbu chorôb (European Centre for Disease Prevention and Control) vypracovalo odporúčania na diagnózu, prevenciu a starostlivosť o pacientov: http://www.ecdc.europa.eu/en/files/pdf/Health_topics/090501_AH1N1_case_management_annexes.pdf

6. Inkubačná doba bola stanovená na 7 dní.

7. Antivirotiká (oseltamivir a zanamivir) sú zatiaľ účinné, vakcíny proti súčasnému kmeňu chrípky sú zatiaľ nedostupné.

8. MZ SR neodporúča sa cestovanie do Mexika.

9. Obmedzenie cestovania do EMEA

10. MZ SR a UVZ SR vypracovali opatrenia pre 5 fázu pandémie -

http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/DCE408B483315385C12575A8003BAC6E?OpenDocument&ID=PAR222651609507&TYPE=S&LANGUAGE=S&LENGTH=S

  

II. Doterajšie aktivity ŠÚKL :

a. Odpoveď na dotaz CMD(h) ohľadne registrovaných sezónnych vakcín.

b. Odpoveď na žiadosť EMEA o informáciu ohľadne národných odporúčaní pre použitie lieku Tamiflu u detí do 1 roka.

c. Pravidelné informovanie MZ SR o aktivitách EMEA a ŠÚKL.

d. Uvedenie na stránku ŠÚKL ( http://www.sukl.sk/sk/o-nas/poradne-organy/pandemicky-tim ) :

i. všeobecná informácia k pandémii

ii. štatút a rokovací poriadok pandemického tímu

iii. glosár odborných termínov

iv. Pandemický plán

 

III. Závery a odporúčania ŠÚKL:

1. Denné sledovanie situácie

Odporúčame obmedziť sa hlavne na oficiálne zdroje:

Európske centrum pre prevenciu a liečbu chorôb (European Centre for Disease Prevention and Control):

http://www.ecdc.europa.eu/en/Health_topics/novel_influenza_virus/2009_Outbreak/

2. Realizovať oficiálne odporúčania ohľadne cestovania do Mexika a do EMEA ako preventívne opatrenie na zabránenie šírenia chrípky.

3. V rámci povinností ŠÚKL realizovať:

a. U lieku Tamiflu schválenie zmeny doby exspirácie z 5 na 7 rokov v spolupráci s EMEA.

b. Prednostné schvaľovanie zmien v registrácii vakcín, vrátane sezónnych.

c. Pre zabezpečenie dostupnosti liekov umožňovať prelepovanie obalov a vkladanie slovenských verzií príbalovej informácie pre používateľov, ak sú inojazyčné.

d. Informovanie MZ SR o aktivitách ŠÚKL a EMEA.

4. V rámci podnikov a inštitúcii informovať zamestnancov o aktuálne situácii z oficiálnych zdrojov, ako aj o možnej prevencii chrípky.

5. Pri poskytovaní informácií o liekoch v prípade dotazov, predovšetkým laickej verejnosti:

a. Zdroje informácií: Súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC) a Príbalovej informácie pre používateľov (PIL) pre jednotlivé lieky http://www.sukl.sk/sk/databazy-a-servis/databazy/vyhladavanie-v-databaze-registrovanych-liekov

b. Vakcíny - vsúčasnej dobe registrované vakcíny neobsahujú antigén proti novému kmeňu chrípky A/ H1N1. Dostupnosť účinných vakcín sa očakáva vpriebehu niekoľkých mesiacov. Vsúčasnosti registrované vakcíny - príloha 1.

c. Antivirotiká (oseltamir - Tamiflu / http://www.sukl.sk/sk/databazy-a-servis/databazy/vyhladavanie-v-databaze-registrovanych-liekov?page_id=242&lie_nazov=tamiflu

/ a zanamivir -Relenza / http://www.sukl.sk/sk/databazy-a-servis/databazy/vyhladavanie-v-databaze-registrovanych-liekov?page_id=242&lie_nazov=relenza ) / - lieky na prevenciu a liečbu výhradne chrípky typu A. Liek je iba na lekársky predpis - predpisovať môže každý lekár. Nepodporovať zbytočný nákup do zásoby. Ak ľudia majú doma liek, mali by ho použiť až po konzultácii s lekárom.

Odporúčania, kedy použiť antivirotiká sú na:

http://www.ecdc.europa.eu/en/files/pdf/Health_topics/090501_AH1N1_case_management_annexes.pdf

http://www.cdc.gov/h1n1flu/recommendations.htm

Pre deti do jedného roka nie je oseltamivir registrovaný.

d. Symptomatické lieky (lieky na príznaky chrípky). Neskracujú ochorenie ani práceneschopnosť. Odporúčania hlavne pre deti sú na:

http://www.mhra.gov.uk/Safetyinformation/Safetywarningsalertsandrecalls/Safetywarningsandmessagesformedicines/CON038908

e. Antipyretiká - Symptomatická liečba horúčky nad 38,5 C a bolestí. Odporúčanie pre paracetamol alebo ibuprofén. Kyselinu acetylosalicylovú neodporúčať pre deti do 18 rokov s chrípkou pre možnosť vzniku Reyovho syndrómu. Paracetamol - upozornenie, aby sa nepoužívali ďalšie lieky s obsahom paracetamolu.

f. Liečba kašľa: Predovšetkým teplé nápoje s citrónom a medom.

g. Liečba nádchy: Prednostne soľné roztoky na čistenie nosa.

h. Kombinované prípravky (lieky s obsahom viacerých účinných látok): Nekombinovať s inými liekmi, predovšetkým nie s paracetamolom.

i. Antibiotiká - použiť na liečbu komplikácií na základe zistenej citlivosti.

j. Homeopatiká - účinok v prípade pandémie je neistý.

k. Vitamíny, hlavne vitamín C - odporúča sa zvýšený príjem.

l. Ostatné neoverené lieky a potravinové doplnky - neodporúčať.

6. Sledovanie nežiaducich účinkov na lieky v súvislosti s epidémiou.

7. Príprava na fázu 6 pandémie (epidémia mimo Ameriku) a stav epidémie na Slovensku.

 

Príloha 1. Súčasne registrované vakcíny

Názov

Doplnok

Držiteľ

Štát

Reg. číslo

ATC

Druh vakcíny

Poznámka

BEGRIVAC

sus inj

Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH & Co.KG, Marburg

D

59/0116/99-S

J07BB02

sezónna

2008/2009

Daronrix

sus inj 30 µg/1 ml

GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart

B

EU/1/06/381

J07BB01

pandemická

H5N1

Fluarix

sus inj 15 µg/0,5 ml

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Bratislava

SK

59/0270/06-S

J07BB02

sezónna

2008/2009

Focetria

sus inj 15 µg/1 ml

Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l., Siena

I

EU/1/07/385

J07BB02

pandemická

H5N1

IDflu

sus inj

Sanofi Pasteur SA, Lyon

F

EU/1/08/507

J07BB02

sezónna

2006/2007

Influvac 2008/2009

sus inj

Solvay Biologicals B.V., Weesp

NL

59/0027/05-S

J07BB02

sezónna

2008/2009

INTANZA

sus inj

Sanofi Pasteur, Lyon

F

EU/1/08/505

J07BB02

sezónna

2006/2007

Optaflu

sus inj

Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH & Co.KG, Marburg

D

EU/1/07/394

J07BB02

sezónna

2007/2008

Pandemrix

sus inj

GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart

B

EU/1/08/452

J07BB02

pandemická

H5N1

Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals

ems eij

GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart

B

EU/1/08/478

J07BB02

prepandemická

H5N1

Prepandrix

sus inj

GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart

B

EU/1/08/453

J07BB02

prepandemická

H5N1

VAXIGRIP

sus inj

Sanofi Pasteur, Lyon

F

59/0228/07-S

J07BB02

sezónna

2008/2009

Vaxigrip Junior

sus inj

Sanofi Pasteur, Lyon

F

59/0229/07-S

J07BB02

sezónna

2008/2009

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png