sk

Doklady potrebné pre vykonanie vstupnej inšpekcie

V zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

  • Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydáva Posudok na materiálne a priestorové vybavenie a personálne zabezpečenie žiadateľa o povolenie veľkodistribúcie humánnych liekov
  • Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydáva  Rozhodnutie o povolení veľkodistribúcie humánnych liekov

doc Vzor žiadosti o vykonanie vstupnej inšpekcie

15/06/2018

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii - nová spoločnosť

15/06/2018

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii - nová spoločnosť, zmluvná činnosť

15/06/2018

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii - existujúca spoločnosť, nový druh a rozsah činnosti

15/06/2018

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii - existujúca spoločnosť, zmena miesta výkonu činnosti

15/06/2018

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii - existujúca spoločnosť, zmena priestorového vybavenia

15/06/2018

Prevádzkový poriadok spoločnosti – odporúčaný obsah

15/06/2018

Hygienicko- sanitačný poriadok – odporúčaný obsah

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png