sk

Doklady potrebné pre vykonanie vstupnej inšpekcie

V zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

  • Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydáva Posudok na materiálne a priestorové vybavenie a personálne zabezpečenie žiadateľa o povolenie veľkodistribúcie humánnych liekov
  • Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydáva  Rozhodnutie o povolení veľkodistribúcie humánnych liekov
  • Vstupná inšpekcia bude vykonaná až po úplnom doložení všetkých povinných príloh k žiadosti o vstupnú inšpekciu.
  • Inšpektori ŠÚKL vykonajú do 30 dní od podania kompletnej žiadosti vstupnú inšpekciu.
  • Do 30 dní po vykonaní inšpekcie inšpektori vydajú výstupné dokumenty za predpokladu, že boli odstránené všetky nedostatky zistené počas inšpekcie a bola uhradená faktúra.
  • V prípade otázok týkajúcich sa faktúr, prosím kontaktujte pani Renátu Biháryovú, oddelenie rozpočtu a financovania, klapka 282, e-mail: renata.biharyova@sukl.sk.

doc Vzor žiadosti o vykonanie vstupnej inšpekcie

15/06/2018

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii - nová spoločnosť

15/06/2018

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii - nová spoločnosť, zmluvná činnosť

15/06/2018

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii - existujúca spoločnosť, nový druh a rozsah činnosti

15/06/2018

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii - existujúca spoločnosť, zmena miesta výkonu činnosti

15/06/2018

Zoznam dokladov k vstupnej inšpekcii - existujúca spoločnosť, zmena priestorového vybavenia

15/06/2018

Prevádzkový poriadok spoločnosti – odporúčaný obsah

15/06/2018

Hygienicko- sanitačný poriadok – odporúčaný obsah

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png