sk

Čo je nežiaduci účinok alebo vedľajší účinok lieku?

Čo je nežiaduci účinok alebo vedľajší účinok lieku?

Nežiaduci účinok lieku (NÚL), nazývaný aj ako vedľajší účinok je každá reakcia na liek, ktorá je škodlivá a nechcená. Môže vzniknúť pri použití lieku v súlade s jeho indikáciami, kontraindikáciami a dávkovaním alebo aj mimo schváleného spôsobu použitia. NÚL môže vzniknúť tiež pri pracovnej expozícii lieku, napr. u osoby, ktorá s liekom manipuluje (zdravotná sestra, ošetrovateľ, farmaceut). Potrebné je hlásiť aj predávkovanie, nesprávne použitie, zneužitie lieku a chyby v liečbe, ktoré majú súvis s NÚL. O nežiaducom účinku môžeme hovoriť vtedy, keď kauzálny vzťah medzi liekom a vzniknutou reakciou je aspoň na úrovni zdôvodniteľnej možnosti.

S pomenovaním „nežiaduci účinok“ sa stretávame v dokumentácii k lieku určenej pre zdravotníckych pracovníkov, v Súhrne charakteristických vlastností lieku – SPC, zatiaľ čo pomenovanie vedľajší účinok sa používa v Písomnej informácii pre používateľa lieku - PIL („príbalový leták“).

Podozrenie na nežiaduci účinok znamená, že vzniknutý účinok môže, ale aj nemusí súvisieť s užívaným liekom (resp. vakcínou). Stanovenie kauzálneho vzťahu je zložité aj vzhľadom na inú súbežnú liečbu, súčasne prebiehajúce ochorenia a ďalšie ovplyvňujúce faktory. Kumulácia týchto „podozrení“ na nežiaduce účinky môže viesť k detekcii tzv. farmakovigilančného signálu. Overenie signálu môže následne viesť k identifikácii nového možného nežiaduceho účinku alebo k zisteniu, že už známy nežiaduci účinok má inú závažnosť, či frekvenciu ako bola doposiaľ známa.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png