sk

Pokyny pre žiadateľov o súhlasné stanovisko k žiadosti o povolenie očkovacej kampane

18.9.2019

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ďalej len „štátny ústav“) v rámci svojej pôsobnosti  okrem iného podľa ustanovenia § 129 ods.2 písm. e)  bodu 5 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vydáva stanovisko k žiadosti o povolenie očkovacej kampane.

Žiadosť je potrebné adresovať na štátny ústav - Právne oddelenie.

Žiadosť je potrebné zaslať v písomnej forme alebo prostredníctvom elektronickej schránky spolu s prílohami.

Žiadosť musí obsahovať:

  • Údaje pre akú vakcínu (očkovaciu látku) je určená
  • Údaje o žiadateľovi
  • Čo je cieľom kampane, na čo je zameraná
  • Obdobie, kedy bude kampaň prebiehať, trvanie kampane
  • Prvky očkovacej kampane
  • Komu je určená
  • Formy a prostriedky očkovacej kampane (vzorky reklamných materiálov, resp. podklady pre tvorbu reklamných materiálov)
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png