sk

Závery zo stretnutia Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 2.-5.9.2019

Preskúmanie súvislosti medzi karcinómom kože a liekom Picato

Výbor pre hodnotenie rizík liekov začal preskúmanie údajov o výskyte rakoviny kože u pacientov liečených liekom Picato (ingenolmebutát). Tento liek sa používa na liečbu aktinickej keratózy –ochorenia kože, ktoré vzniká po príliš intenzívnom vystavení slnečnému svetlu.

Podnetom pre spustenie preskúmania boli údaje z niekoľkých štúdií, ktoré ukazujú vyšší výskyt karcinómu kože vrátane skvamózneho bunkového karcinómu u pacientov, ktorí užívali liek Picato.  

PRAC podrobne preskúma všetky dostupné údaje vrátane prebiehajúcich štúdií a vyhodnotí, či Picato zvyšuje riziko karcinómu kože. Výbor posúdi dopad údajov na pomer prínosov a rizík liečby a odporučí prípadné zmeny v registrácii lieku v Európskej únii.

Predpisujúci lekári by mali starostlivo zvážiť liečbu Picatom u pacientov, u ktorých sa v minulosti vyskytla rakovina kože. Pacienti by mali pozorne sledovať kožné lézie a v prípade, že si všimnú niečo neobvyklé, bezodkladne kontaktovať svojho lekára.

Viac informácií (v angličtine) tu.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png