sk

Závery zo stretnutia Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 14.-17.4.2020

Riziká užívania lieku Picato prevyšujú jeho benefity

Výbor potvrdil, že liek Picato (ingenol mebutát), gél, ktorý sa používa na liečbu aktinickej keratózy, môže zvýšiť riziko výskytu nádorových ochorení kože.

Tento záver bol vyvodený na základe vyhodnotenia dostupných dát ohľadne rizika nádorových ochorení kože u pacientov liečených Picatom, vrátane štúdie porovnávajúcej Picato s imichimodom, ďalším liekom používaným na liečbu aktinickej keratózy. Štúdia ukázala zvýšený výskyt nádorových ochorení kože, predovšetkým skvamocelulárneho karcinómu, v oblasti liečenej Picatom v porovnaní s imichimodom.

Registrácia lieku Picato bola vo februári 2020 zrušená.

Viac informácií (v angličtine) tu.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png