sk

Závery zo stretnutia Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 3. - 6.9.2018

Na septembrovom stretnutí výbor PRAC nezačal nový referál a ani žiaden referál neukončil. PRAC pokračoval v hodnotení prínosov a rizík antibiotík patriacich do skupiny chinolónov a fluorochinolónov ako aj v hodnotení liekov s obsahom metatrexátu. Členovia výboru zvolili nového podpredsedu, ktorým sa stal Dr Martin Huber z Nemecka.

Viac informácií (v angličtine) tu

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png