sk

Závery zo stretnutia Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 8.-11.7.2019

Preskúmanie rizika vzniku meningiómu pri liečbe cyproterónom

Výbor pre hodnotenie rizík liekov začal preskúmanie liekov s obsahom cyproterónu, ktoré sa používajú na liečbu rôznych ochorení, vrátane nadmerného ochlpenia, karcinómu prostaty, akné a takisto ako hormonálna substitučná liečba.

Hodnotenie je zamerané na riziko vzniku meningiómu, zriedkavého a zvyčajne nezhubného nádoru na membránach pokrývajúcich mozog a miechu, ktorý vzhľadom na svoje umiestnenie môže spôsobiť závažné zdravotné problémy. Nedávna štúdia z Francúzska naznačila, že riziko vzniku meningiómu môže byť mierne vyššie u pacientov, ktorí dlhodobo užívajú vysoké dávky cyproterónu.

PRAC podrobne preskúma všetky dôkazy a stanoví odporúčania pre používanie liekov s obsahom cyproterónu v Európskej únii.

Nové odporúčania pre správne dávkovanie metotrexátu

PRAC odporučil nové opatrenia na predchádzanie nesprávneho dávkovania metotrexátu. Odporúčania reagujú na prípady, kedy pacienti užívali liek s obsahom metotrexátu denne namiesto týždenne.

Metotrexát sa používa pri liečbe zápalových, ako aj onkologických ochorení. Pri liečbe zápalových ochorení, ako napríklad artritída alebo psoriáza, sa užíva raz týždenne. Pri liečbe onkologických ochorení sa vyžaduje oveľa vyššia dávka a liek sa užíva častejšie. Chyby pri predpisovaní alebo vydávaní liekov a takisto mylné pochopenie dávkovania viedli k tomu, že pacienti so zápalovými ochoreniami užívali liek denne namiesto týždenne, čo malo závažné následky, vrátane fatálnych.

PRAC preskúmal dostupné dôkazy a odporučil dodatočné opatrenia na zamedzenie chýb v dávkovaní. Opatrenia zahŕňajú obmedzenie predpisovania, výraznejšie upozornenia na obale liekov, či edukačné materiály pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov. Pre uľahčenie dávkovania pacientom s týždenným dávkovaním budú tablety s metotrexátom zabalené v blistroch a nie vo fľaštičkách, či tubách.

Viac informácií (v angličtine) tu.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png