sk

Závery zo stretnutia Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 11.-14.6.2019

Prehodnocovanie liekov s obsahom leuprorelínu

Výbor pre hodnotenie rizík liekov začal hodnotenie pomeru prínosov a rizík liekov s obsahom leuprorelínu na základe hlásení, ktoré naznačujú, že chyby pri príprave a podávaní liekov môžu spôsobiť podanie nedostatočnej dávky niektorým pacientom, čo vedie k zníženiu prínosov liečby (k zníženiu účinnosti liečby z dôvodu poddávkovania).

PRAC podrobne preskúma všetky dôkazy a stanoví opatrenia, ktoré je potrebné prijať pre správnu prípravu a podávanie liekov.

Počas prebiehajúceho prehodnocovania pomeru prínosov a rizík sa zdravotníckym pracovníkom odporúča starostlivo dodržiavať pokyny pre zaobchádzanie s liekmi  s obsahom leuprorelínu. Pacienti užívajúci dané lieky by sa mali v prípade akýchkoľvek pochybností obrátiť na svojho ošetrujúceho lekára.

Viac informácií (v angličtine) tu.

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png