sk

Závery zo stretnutia Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 25.-28.11.2019

Na decembrovom zasadnutí výbor PRAC nezačal nový referál a ani žiaden referál neukončil. PRAC pokračoval v hodnotení prínosov a rizík liekov s obsahom fluorouracilu a príbuzných liečiv kapecitabínu, tegafuru a flucytozínu, ktoré sa v tele konvertujú na fluorouracil.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png