sk

Závery zo stretnutia Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 6.-9.7.2020

Na júlovom zasadnutí výbor PRAC nezačal nový referál a ani žiaden referál neukončil. Výbor sa zaoberal viacerými aspektami riadenia rizík liekov, ku ktorým patrí posúdenie bezpečnostných signálov, plány riadenia rizík, posúdenie správ o periodickom hodnotení bezpečnosti lieku (PSUR) či štúdie bezpečnosti lieku po registrácii (PASS). 

Viac informácií (v angličtine) tu

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png