sk

Závery zo stretnutia Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 9. - 12. júl 2018

PRAC odporúča obmedziť používanie lieku Xofigo určeného na liečbu rakoviny prostaty

Po preskúmaní údajov, ktoré poukazujú na možné riziko predčasného úmrtia a zvýšeného výskytu zlomenín u pacientov, ktorí užívajú liek Xofigo (chlorid rádnatý223), Výbor pre hodnotenie rizík liekov odporučil vymedziť používanie tohto lieku pre pacientov, ktorí už dvakrát podstúpili liečbu metastatického karcinómu prostaty alebo ktorí nemôžu dostávať inú liečbu.

Výbor tiež potvrdil svoje predchádzajúce dočasné odporúčanie, že liek sa nesmie používať v kombinácii s liekom Zytiga (abiraterón)a s prednizónom/ prednizolónom.

PRAC si zvolil novú predsedníčku

Na júlovom plenárnom zasadnutí poslednýkrát výboru predsedala Dr. June Raine, ktorá z funkcie odišla po dvoch trojročných mandátoch (t.j. maximálny čas povolený právnymi predpismi). Európska lieková agentúra sa chce bývalej predsedníčke poďakovať za vedenie výboru a víziu, vďaka ktorej sa výbor stal vedúcim orgánom v oblasti bezpečnosti liekov v Európskej únii od jeho založenia v roku 2012.

Výbor si zároveň zvolil novú predsedníčku, Dr. Sabine Straus z holandskej liekovej agentúry (MEB), ktorá má bohaté skúsenosti z oblasti farmakovigilancie a je členkou PRAC od roku 2012.

Viac informácií (v angličtine) tu

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png