sk

Závery zo stretnutia Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 11.-14.2.2019

Výbor začal hodnotenie liekov s obsahom fenspiridu v súvislosti s rizikom predĺženia QT intervalu a torsades de pointes (abnormality elektrickej aktivity srdca, ktoré môžu viesť k poruchám srdcového rytmu). Liečivo fenspirid sa vo viacerých členských štátoch Európskej únie používa na liečbu kašľa spôsobeného pľúcnymi ochoreniami u detí aj dospelých.

Ako preventívne opatrenie na ochranu zdravia a bezpečnosti pacientov PRAC rozhodol o pozastavení registrácie liekov s obsahom fenspiridu počas prehodnocovania pomeru ich prínosov a rizík. Zdravotnícki pracovníci majú odporučiť pacientom, aby prestali užívať lieky s obsahom fenspiridu.

Výbor preskúma všetky dostupné údaje a vydá odporúčania ohľadom povolení na registráciu pre tieto lieky v EÚ.

Viac informácií (v angličtine) tu.

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png