sk

SARAP 2012

Prezentácie z tematického kurzu SARAP, ktorý sa konal 12. 10. 2012 nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Hlásenie nežiaducich účinkov liekov

Nová legislatíva v oblasti farmakovigilancie: before and after 

PASS: Štúdia o bezpečnosti lieku po registrácii 

Príprava a periodicita podávania PSUR

QPPV: Qualified Person Responsible for Pharmacovigilance 

Systém dohľadu nad bezpečnosťou liekov a inšpekcia 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png