sk

SARAP 2015

Prezentácie z tematického kurzu SARAP, ktorý sa konal 5. 6. 2015 nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Ako nájsť a spracovať signál

Činnosť lokálnej poverenej osoby pre farmakovigilanciu, jej zodpovednosti a povinnosti

Elektronické zasielanie hlásení (ICSR) z hľadiska kvality údajov

Implementácia refarralov a Core Data Sheet

Plán riadenia rizík (RMP), rutinná a nadstavbová farmakovigilancia

Prehľad vykonaných inšpekcií systému farmakovigilancie MAH v SK

PSMF - Hlavný súbor systému farmakovigilancie 

PSUR repozitár a PSUSA

Úvod do problematiky farmakovigilancie a prehľad povinností držiteľa

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png