sk

Ako hlásiť podozrenia na nežiaduce účinky v súvislosti s očkovaním

Štátny ústav pre kontrolu liečiv zbiera hlásenia podozrenia na nežiaduce účinky liekov (vrátane očkovacích látok) od zdravotníckych pracovníkov a pacientov na Slovensku, spracováva ich, vyhodnocuje ich súvislosť s liečbou a následne zasiela do Európskej databázy hlásení podozrení na nežiaduce účinky liekov – EudraVigilance. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce účinky. Pacienti môžu takisto prispieť tým, že nahlásia akékoľvek nežiaduce účinky, ak sa u nich vyskytnú.

Hlásiť podozrenia na nežiaduce účinky v súvislosti s očkovaním môžete jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. Vyplniť elektronický webový formulár

 2. Vyplniť tlačivo a zaslať e-mailom na neziaduce.ucinky@sukl.sk

 3. Vyplniť tlačivo a zaslať poštou na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava

 4. Telefonicky na +421 2 507 01 206 alebo +421 902 489 044  

Pokyny k vyplneniu:

  • TLAČIVA hlásenia podozrenia na nežiaduce účinky v súvislosti s očkovaním nájdete tu.
  • ELEKTRONICKÉHO WEBOVÉHO FORMULÁRU nájdete tu.

Dôležité informácie:

Pri hlásení podozrení na nežiaduce/vedľajšie účinky v súvislosti s očkovaním je potrebné uviesť informácie týkajúce sa:

  1. pacienta: iniciály, pohlavie, dátum narodenia alebo vek,
  2. podávaného podozrivého lieku – očkovacej látky: názov očkovacej látky, číslo šarže, dátum očkovania, cesta a miesto podania,
  3. vzniknutej nežiaducej reakcie: popis nežiaducej reakcie, závažnosť, kedy reakcia vznikla/odznela alebo či pretrváva,
  4. identifikácie odosielateľa hlásenia: kvalifikácia, meno a kontakt (email/telefón) v prípade potreby doplnenia bližších informácií.

Pri nahlasovaní podozrení na nežiaduce účinky je vhodné uviesť, pokiaľ je to možné, aj bližšie informácie o anamnéze pacienta, súbežne užívaných liekoch a doplňujúce informácie, aby hlásenie bolo čo najpresnejšie a obsahovalo, čo najpodrobnejšie informácie.

ŠÚKL spracováva a uchováva osobné údaje (meno a kontakt) na základe povinnosti uvedenej v Zákone č. 362/2011 Z. z. a nie sú poskytované iným subjektom.

Viac informácií o hláseniach sa dozviete v časti Bezpečnosť liekov – Hlásenie podozrenia na nežiaduce účinky.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png