sk

Comirnaty od Pfizer/BioNTech dokumenty

Informácie o lieku:          


Súhrn charakteristických vlastností lieku (pre zdravotníckych pracovníkov) - koncentrát na injekčnú disperziu - 30 μg dávka

Písomná informácia pre používateľa (príbalový leták) - koncentrát na injekčnú disperziu - 30μg dávka

Súhrn charakteristických vlastností lieku (pre zdavotníckych pracovníkov) - koncentrát na injekčnú disperziu - 10μg dávka

Písomná informácia pre používateľa (príbalový leták) - koncentrát na injekčnú disperziu - 10μg dávka

Súhrn charakteristických vlastností lieku (pre zdravotníckych pracovníkov) - koncentrát na injekčnú disperziu - 3μg dávka

Písomná informácia pre používateľa (príbalový leták) - koncentrát na injekčnú disperziu - 3μg dávka

Súhrn charakteristických vlastností lieku (pre zdravotníckych pracovníkov) - injekčná disperzia - 30μg dávka

Písomná informácia pre používateľa (príbalový leták) - injekčná disperzia - 30μg dávka

Prehľad liekových foriem

Prehľad otázok a odpovedí

Podporné informácie pre zdravotníckych pracovníkov: 


Pokyny k preprave a zaobchádzaniu

Pokyny na doplnenie suchého ľadu

Ako pripraviť a podávať očkovaciu látku

Predĺženie exspirácie vakcíny Comirnaty - koncentrát na injekčnú disperziu - 30μg dávka (20. 9. 2021)

Predĺženie exspirácie vakcíny Comirnaty - koncentrát na injekčnú disperziu - 10μg dávka (10. 2. 2022)

Predĺženie exspirácie vakcíny Comirnaty na 12 mesiacov - všetky liekové formy (5. 5. 2022)

Predĺženie exspirácie vakcíny Comirnaty na 15 mesiacov - koncentrát na injekčnú disperziu - 30μg dávka (19. 8. 2022)

Predĺženie exspirácie vakcíny Comirnaty na 18 mesiacov – Pfizer/BioNTech  (16. 12. 2022)

Predĺženie exspirácie vakcíny Comirnaty na 18 mesiacov - Pfizer/BioNTech - koncentrát na injekčnú disperziu - 30μg dávka (13. 1. 2023)

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png