sk

Comirnaty od Pfizer/BioNTech dokumenty

Informácie o lieku: 


Súhrn charakteristických vlastností lieku (pre zdravotníckych pracovníkov) - koncentrát na injekčnú disperziu - 30 μg dávka

Písomná informácia pre používateľa (príbalový leták) - koncentrát na injekčnú disperziu - 30μg dávka

Súhrn charakteristických vlastností lieku (pre zdavotníckych pracovníkov) - koncentrát na injekčnú disperziu - 10μg dávka

Písomná informácia pre používateľa (príbalový leták) - koncentrát na injekčnú disperziu - 10μg dávka

Súhrn charakteristických vlastností lieku (pre zdravotníckych pracovníkov) - injekčná disperzia - 30 μg dávka

Písomná informácia pre používateľa (príbalový leták) - injekčná disperzia - 30μg dávka

Prehľad liekových foriem

Prehľad otázok a odpovedí

Podporné informácie pre zdravotníckych pracovníkov: 


Pokyny k preprave a zaobchádzaniu

Pokyny na doplnenie suchého ľadu

Ako pripraviť a podávať očkovaciu látku

Predĺženie exspirácie vakcíny Comirnaty - koncentrát na injekčnú disperziu - 30μg dávka 

Predĺženie exspirácie vakcíny Comirnaty - koncentrát na injekčnú disperziu - 10μg dávka

Predĺženie exspirácie vakcíny Comirnaty na 12 mesiacov - všetky liekové formy

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png