sk

Vaxzevria: dodatočné odporúčania týkajúce sa krvných zrazenín v kombinácii s nízkymi hladinami krvných doštičiek

21.5.2021

Po dôkladnom preskúmaní prípadov nezvyčajných krvných zrazenín s nízkymi hladinami krvných doštičiek po očkovaní vakcínou Vaxzevria (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) sa zdravotníckym pracovníkom odporúča:

  • druhá dávka vakcíny Vaxzevria nesmie byť podaná ľuďom, u ktorých sa vyskytli krvné zrazeniny s nízkymi hladinami krvných doštičiek (syndróm trombózy s trombocytopéniou, TTS) po prvej dávke. V takýchto prípadoch je vakcína kontraindikovaná.
  • znaky krvných zrazenín sa majú kontrolovať u pacientov s nízkymi hladinami krvných doštičiek do 3 týždňov po očkovaní.
  • znaky nízkych hladín krvných doštičiek sa majú kontrolovať u pacientov s krvnými zrazeninami do 3 týždňov po očkovaní.
  • zabezpečiť špecializovanú starostlivosť pacientom, u ktorých sa po očkovaní vyskytnú krvné zrazeniny s nízkymi hladinami krvných doštičiek. Je potrebné nasledovať odborné liečebné protokoly a konzultovať liečbu s hematológom/ špecialistom na koagulačnú liečbu.

Pre zdravotníckych pracovníkov bude vydaná nová Priama komunikácia zdravotníckym pracovníkom (DHPC).

Tieto odporúčania sú založené na preskúmaní údajov o bezpečnosti vakcíny, ktoré ukázali možný súvis medzi vakcínou Vaxzevria a veľmi zriedkavými prípadmi nezvyčajných krvných zrazenín s nízkymi hladinami krvných doštičiek. Tieto prípady sú veľmi zriedkavé, je však potrebné sledovať ich možné príznaky a včas vyhľadať špecializovanú lekársku starostlivosť.

Európska lieková agentúra i národné liekové agentúry pozorne monitorujú bezpečnosť vakcíny Vaxzevria i iných vakcín s cieľom ochrany verejného zdravia.

Informácie pre pacientov:

Po podaní vakcíny Vaxzevria sa vo veľmi zriedkavých prípadoch môžu vyskytnúť nezvyčajné krvné zrazeniny v kombinácii s nízkymi hladinami krvných doštičiek. Ak ste mali krvné zrazeniny v kombinácii s nízkymi hladinami krvných doštičiek po prvej dávke vakcíny Vaxzevria, nesmiete dostať druhú dávku. V prípade výskytu týchto príznakov do 3 týždňov po očkovaní bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc:

  • dýchavičnosť
  • bolesť na hrudníku
  • opuch a bolesť končatín
  • pretrvávajúca bolesť v oblasti brucha
  • neurologické príznaky ako pretrvávajúca a silná bolesť hlavy, rozmazané/dvojité videnie, zmätenosť alebo záchvat
  • drobné krvné škvrny vo veľkosti špendlíkovej hlavičky pod kožou mimo miesta vpichu (petéchie).

V prípade týchto príznakov lekár vykoná vyšetrenia na zistenie krvných zrazenín a/ alebo nízkych hladín krvných doštičiek.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png